×

බල්ගේරියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
අඟහරුවාදා, නොවැම්බර් 28, 2023, සතියක් 48

Time zone info for බල්ගේරියාව

UTC +2
Eastern European Time (EET)
දැන් 7 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 29 2023
Latest change: ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +2 / Eastern European Time (EET).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 04:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා මාර්තු 31 2024
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +3 / Eastern European Summer Time (EEST).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 03:00 to 04:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from බල්ගේරියාව

Los Angeles
10 පැය
10 පැය
Chicago
8 පැය
8 පැය
New York
7 පැය
7 පැය
Toronto
7 පැය
7 පැය
São Paulo
5 පැය
5 පැය
UTC
2 පැය
2 පැය
ලන්ඩන්
2 පැය
2 පැය
Canton of Zurich
1 පැය
1 පැය
Lagos
1 පැය
1 පැය
Paris
1 පැය
1 පැය
Cairo0
Johannesburg0
Istanbul+1 පැය
Moscow+1 පැය
Dubai+2 පැය
Mumbai+3.5 පැය
Shanghai+6 පැය
සිංගප්පූරුව+6 පැය
හොංකොං+6 පැය
Tokyo+7 පැය
සිඩ්නි+9 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

බල්ගේරියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා බල්ගේරියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.