×

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:52 ↓ 18:11 (11පැය 19විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Tortola.
බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්

Los Angeles
4 පැය
4 පැය
Chicago
2 පැය
2 පැය
New York
1 පැය
1 පැය
Toronto
1 පැය
1 පැය
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
ලන්ඩන්+4 පැය
Canton of Zurich+5 පැය
Lagos+5 පැය
Paris+5 පැය
Cairo+6 පැය
Johannesburg+6 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+15 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සිතියම මත