×

බර්මියුඩා තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, පෙබරවාරි 3, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 07:12 ↓ 17:54 (10පැය 42විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

බර්මියුඩා සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Atlantic/Bermuda.
බර්මියුඩා ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
බර්මියුඩා පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from බර්මියුඩා

Los Angeles
4 පැය
4 පැය
Chicago
2 පැය
2 පැය
New York
1 පැය
1 පැය
Toronto
1 පැය
1 පැය
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
ලන්ඩන්+4 පැය
Canton of Zurich+5 පැය
Lagos+5 පැය
Paris+5 පැය
Cairo+6 පැය
Johannesburg+6 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+15 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

බර්මියුඩා සිතියම මත