×

බර්මියුඩා තුළ කාලය දැන්

 
 
බ්‍රහස්පතින්දා, නොවැම්බර් 30, 2023, සතියක් 48

Time zone info for බර්මියුඩා

UTC -4
Atlantic Time (AT)
දැන් 1 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා නොවැම්බර් 5 2023
Latest change: ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC -4 / Atlantic Standard Time (AST).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා මාර්තු 10 2024
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC -3 / Atlantic Daylight Time (ADT).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from බර්මියුඩා

Los Angeles
4 පැය
4 පැය
Chicago
2 පැය
2 පැය
New York
1 පැය
1 පැය
Toronto
1 පැය
1 පැය
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
ලන්ඩන්+4 පැය
Canton of Zurich+5 පැය
Lagos+5 පැය
Paris+5 පැය
Cairo+6 පැය
Johannesburg+6 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+15 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

බර්මියුඩා සිතියම මත