×

බාබඩෝස් තුළ කාලය දැන්

 
 
බ්‍රහස්පතින්දා, පෙබරවාරි 22, 2024, සතියක් 8

Time zone info for බාබඩෝස්

UTC -4
Atlantic Standard Time (AST)
දැන් 1 පැය ඉදිරියෙන් New York

වෙලාවෙ වෙනස
from බාබඩෝස්

Los Angeles
4 පැය
4 පැය
Chicago
2 පැය
2 පැය
New York
1 පැය
1 පැය
Toronto
1 පැය
1 පැය
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
ලන්ඩන්+4 පැය
Lagos+5 පැය
Paris+5 පැය
Zurich+5 පැය
Cairo+6 පැය
Johannesburg+6 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+15 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

බාබඩෝස් සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා බාබඩෝස්1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.