×

ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, පෙබරවාරි 6, 2023, සතියක් 6
ඕස්ට්‍රේලියාව (දිවයින් දූපත් ඇතුලුව) හි කාල කලාප 9 ඇත. කැන්බරා අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 06:27 ↓ 20:08 (13පැය 41විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Australia/Sydney.
ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ඕස්ට්‍රේලියාව

Los Angeles
19 පැය
19 පැය
Chicago
17 පැය
17 පැය
New York
16 පැය
16 පැය
Toronto
16 පැය
16 පැය
São Paulo
14 පැය
14 පැය
UTC
11 පැය
11 පැය
ලන්ඩන්
11 පැය
11 පැය
Canton of Zurich
10 පැය
10 පැය
Lagos
10 පැය
10 පැය
Paris
10 පැය
10 පැය
Cairo
9 පැය
9 පැය
Johannesburg
9 පැය
9 පැය
Istanbul
8 පැය
8 පැය
Moscow
8 පැය
8 පැය
Dubai
7 පැය
7 පැය
Mumbai
5.5 පැය
5.5 පැය
Shanghai
3 පැය
3 පැය
සිංගප්පූරුව
3 පැය
3 පැය
හොංකොං
3 පැය
3 පැය
Tokyo
2 පැය
2 පැය
සිඩ්නි0
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඕස්ට්‍රේලියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.