×

ආර්මේනියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, ජනවාරි 29, 2023, සතියක් 4
හිරු ↑ 08:12 ↓ 18:14 (10පැය 2විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ආර්මේනියාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Yerevan.
ආර්මේනියාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ආර්මේනියාව පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ආර්මේනියාව

Los Angeles
12 පැය
12 පැය
Chicago
10 පැය
10 පැය
New York
9 පැය
9 පැය
Toronto
9 පැය
9 පැය
São Paulo
7 පැය
7 පැය
UTC
4 පැය
4 පැය
ලන්ඩන්
4 පැය
4 පැය
Canton of Zurich
3 පැය
3 පැය
Lagos
3 පැය
3 පැය
Paris
3 පැය
3 පැය
Cairo
2 පැය
2 පැය
Johannesburg
2 පැය
2 පැය
Istanbul
1 පැය
1 පැය
Moscow
1 පැය
1 පැය
Dubai0
Mumbai+1.5 පැය
Shanghai+4 පැය
සිංගප්පූරුව+4 පැය
හොංකොං+4 පැය
Tokyo+5 පැය
සිඩ්නි+7 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ආර්මේනියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ආර්මේනියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.