×

ඇලස්කාව, එ.ජ තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, පෙබරවාරි 5, 2023, සතියක් 5
ඇලස්කාව හි කාල කලාප 2 ඇත. Juneau අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 07:53 ↓ 16:30 (8පැය 37විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ඇලස්කාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Juneau.
ඇලස්කාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ඇලස්කාව පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, ඇලස්කාව සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from ඇලස්කාව

Los Angeles+1 පැය
Chicago+3 පැය
New York+4 පැය
Toronto+4 පැය
São Paulo+6 පැය
UTC+9 පැය
ලන්ඩන්+9 පැය
Canton of Zurich+10 පැය
Lagos+10 පැය
Paris+10 පැය
Cairo+11 පැය
Johannesburg+11 පැය
Istanbul+12 පැය
Moscow+12 පැය
Dubai+13 පැය
Mumbai+14.5 පැය
Shanghai+17 පැය
සිංගප්පූරුව+17 පැය
හොංකොං+17 පැය
Tokyo+18 පැය
සිඩ්නි+20 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඇලස්කාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ඇලස්කාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.