×

Taim long Mumbai, India nau

 
 
Sarere, Ogas 13, 2022, wik 32
San ↑ 06:19AM ↓ 19:08PM (12a 49m) Moa info

Taimsoen

IANA taimsoen aidentifaia bilong Mumbai i stap Asia/Kolkata.
Lukim Mumbai long Wikipedia
Mekim Mumbai taim bikpela wan bilong yu
Putim bilong lis bilong feverit ples bilong yu

Sankamap, sankamdaun, hau long de na sola taim bilong Mumbai

Taim senisim
from Mumbai

Los Angeles
12.5 ol aua
12.5 ol aua
Sikago
10.5 ol aua
10.5 ol aua
New York
9.5 ol aua
9.5 ol aua
Toronto
9.5 ol aua
9.5 ol aua
San Paulu
8.5 ol aua
8.5 ol aua
UTC
5.5 ol aua
5.5 ol aua
Lagos
4.5 ol aua
4.5 ol aua
Landen
4.5 ol aua
4.5 ol aua
Canton of Zurich
3.5 ol aua
3.5 ol aua
Johannesburg
3.5 ol aua
3.5 ol aua
Kairo
3.5 ol aua
3.5 ol aua
Paris
3.5 ol aua
3.5 ol aua
Istanbul
2.5 ol aua
2.5 ol aua
Moscow
2.5 ol aua
2.5 ol aua
Dubai
1.5 ol aua
1.5 ol aua
Hong Kong+2.5 ol aua
Shanghai+2.5 ol aua
Singapore+2.5 ol aua
Tokyo+3.5 ol aua
Sidni+4.5 ol aua
Skelim narapela taimsoen

Mumbai long map