×

Falas, orë që mund të pështatet për web faqen tuaj

Dëshironi të keni kohën e saktë në web faqen tuaj? Ose datën e sotme, lindjen e diellit, kohën e perendimit apo kohëzgjatjen e ditës? Zgjedhni prej opsioneve te mëposhtme dhe kopjoni kodin! Është falas!

Opsionet

Lokacioni
New York City, SHBA
Për lokacione tjera, ju lutem përdorni kërkimin në këndin e sipërm djathtas.
Çka të tregohet
Formati i kohësFormati i datës
 
Ditë:
daynameE hënë
dnameHën
daynum01-31
dnum1-31
day_in_yditë 1-366
Java:
weekjava 21
Muaj:
monthnameMaj
monthnum01-12
mnum1-12
Vjet:
year2024
yy24
Ngjyra dhe madhësia
px
Si do të duket
Koha në New York City:
Rezultati final mund të jetë ndryshe, varësisht prej stilit në web faqen tuaj.
Mund te stilizoni dukjen në çfarëdo mënyre përmes CSS.

Ky është kodi për dukjen e orës në webin tuaj:

Kushtet e përdorimit

Përdorim i avansuar

There are two widget scripts: A simplified version, t.js, which displays only time, and the main widget script, sq.js, which can display time, date, sunrise time, sunset time and day length. The main widget script is available in several languages. For other languages, replace sq in the script name with the code for the desired language. (For instance pl.js for Polish, or tr.js for Turkish.)

Parametrat e funskionit:

ParametratFjalët kyqe të vlefshmeVlera fillestare
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsGjatësia dhe gjerësia e lokacionit. Nevojitet për të përcaktuar kohën e diellit dhe gjatësineë e ditës.
idPër identifikim të lokacionit dhe zonës kohore nga ana e serverit. Kërkohet nse lokacioni ka shkronja që nuk janë në ASCII, dhe nëse ndërroni ID elementin në HTML.
callbackThe name of a function that will be called every second, with rendered template as parameter. (Optional)

Parameter names and keywords are case sensitive. You can use HTML and other content in the template, time_format, date_format and sun_format parameters.

Orë të ndryshme mund të krijohen kështu:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/sq.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

Rezultati:

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

The values of the time_format, date_format, sun_format and template parameters are inherited, so you don't need to repeat them if the value is the same as for the previously defined widget.

 
 
E hënë, Maj 20, 2024, java 21