×

Për Time.is

Në Time.is ju mund të:

Do të gjeni edhe:

Time.is është i afërt me paisjet mobile. Shfrytëzon brez minimal dhe i është përshtatur ekraneve të vogla.

Preciziteti - sinkronizohet me orë atomike

Time.is sinkronizohet me orë atomike - burimi i orës më të saktë në botë. Koha e paraqitur ka saktësi prej 0.02-0.10 sekonda. Preciziteti varet prej shpejtesisë së internetit që keni dhe ngarkesës së komjuterit tuaj.

Çka e bënë Time.is të sakt

Mohim

Time.is ka si cak që të jetë burimi më i sakt, më i besueshëm dhe i afërt me shfrytëzuesit, i kohës dhe informatave lidhur me te.. Mirëpo, edhe pse bëjmë të pamundurën që të japim informata të sakta, nuk japim asnjë garancion, dhe shfrytëzimi i çfarëdo informate nga Time.is, është në rrezikun tuaj. Numri i popullsisë mund të jetë jo i sakt. Nëse hasni në gabime, ju lutem na kontaktoni!

I falënderohemi

Time.is ësht krijuar nga Even Scharning / Netburn Web Solutions.

Time Traveler clock font by Pål Syvertsen.

Databaza e Zonave Kohore

Time.is relies on time zone data from the IANA Time Zone Database. We always strive to keep Time.is updated with the latest version of the IANA Time Zone Database. When the IANA Time Zone Database has not caught up with the latest time zone developments, we apply our own temporary patches.

Time.is is currently using version 2024a of the IANA Time Zone Database (pa harrnime). Last update: 2024-03-09

 
 
E shtunë, Korrik 13, 2024, java 28