×

Бесплатен, пролагодлив часовник-додаток за Вашиот веб сајт

Сакате ист ваков часовник на Вашиот веб сајт? Или денешниот датум, време на изгрејсонце, време на зајсисонце или должина на денот? Едноставно изберете подолу и ископирајте го кодот! Бесплатно е!

Избор

Место
Њујорк, САД
За други места, Ве молиме искористете го пребарувачот во горниот десен агол.
Што да се прикаже
Формат на времеФормат на дата
 
Ден:
daynameсабота
dnameсаб
daynum01-31
dnum1-31
day_in_yден 1-366
Недела:
weekнедела 48
Месец:
monthnameдекември
monthnum01-12
mnum1-12
Година:
year2023
yy23
Боја и големина
px
Како ќе изгледа
Времето во Њујорк:
Конечниот резултат може да е различен, зависно од CSS кодот на Вашиот сајт.
Може да го украсите додатокот како што сакатае со CSS.

Ова е кодот за Вашиот веб часовник-додаток.

Услови за употреба

Напредна употреба

Постојат две скрипти за додатокот: поедноставена верзија, t.js, која го прикажува само времето, и главната скрипта за додатокот, mk.js, која може да го прикажува времето, датумот, времето на изгрејсонце и зајдисонце, и должината на денот. Главната скипта за додатокот е достапна во неколку јазици. За други јазици, заменете го mk во името на скриптата со кодот за посакуваниот јазик. (На пример mk.js за македонски, или tr.js за турски.)

Параметри за функцијата за иницијализација

ПараметарВалидни клучни зборовиПредодредена вредност
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsГеографска ширина и должина. Задоложително за прикажување на сончевите времиња и должина на денот.
idЗа препознавање на местото и временската зона на серверска страна. Задолжително ако местото содржи не-ASCII карактери, и ако го промените ID-то на HTML елементот.
callbackИмето на функцијата која ќе се повикува секоја секунда, со template како параметар. (Незадолжително)

Имињата на параметрите и клучните зборови се со големи и мали букви. Може да користите HTML и други содржини во параметрите template, time_format, date_format и sun_format.

Повеќе часовници може да се креираат вака:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/mk.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

Преглед:

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

Ведностите на параметрите time_format, date_format, sun_format и template се наследни, така што не мора да ги повторувате доколку вредноста е иста како и во претходно дефинираниот додаток.