×

Thời gian ở KievThành phố New York

  • Khi thời gian ở Kiev là 01:00 vào Thứ Tư, 27 Tháng Chín thì ở Thành phố New York là 18:00 vào Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023.
  • Kiev đang nhanh hơn 7 giờ so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ Kiev

Thành phố New York
7 giờ
7 giờ
UTC
3 giờ
3 giờ

Kiev

Thành phố New York (-7giờ)

Thứ Tư 01:00 Thứ Ba 18:00
Thứ Tư 02:00 Thứ Ba 19:00
Thứ Tư 03:00 Thứ Ba 20:00
Thứ Tư 04:00 Thứ Ba 21:00
Thứ Tư 05:00 Thứ Ba 22:00
Thứ Tư 06:00 Thứ Ba 23:00
Thứ Tư 07:00 Thứ Tư 00:00
Thứ Tư 08:00 Thứ Tư 01:00
Thứ Tư 09:00 Thứ Tư 02:00
Thứ Tư 10:00 Thứ Tư 03:00
Thứ Tư 11:00 Thứ Tư 04:00
Thứ Tư 12:00 Thứ Tư 05:00
Thứ Tư 13:00 Thứ Tư 06:00
Thứ Tư 14:00 Thứ Tư 07:00
Thứ Tư 15:00 Thứ Tư 08:00
Thứ Tư 16:00 Thứ Tư 09:00
Thứ Tư 17:00 Thứ Tư 10:00
Thứ Tư 18:00 Thứ Tư 11:00
Thứ Tư 19:00 Thứ Tư 12:00
Thứ Tư 20:00 Thứ Tư 13:00
Thứ Tư 21:00 Thứ Tư 14:00
Thứ Tư 22:00 Thứ Tư 15:00
Thứ Tư 23:00 Thứ Tư 16:00
Thứ Năm 00:00 Thứ Tư 17:00
Thứ Năm 01:00 Thứ Tư 18:00
Thứ Năm 02:00 Thứ Tư 19:00
Thứ Năm 03:00 Thứ Tư 20:00
Thứ Năm 04:00 Thứ Tư 21:00
Thứ Năm 05:00 Thứ Tư 22:00
Thứ Năm 06:00 Thứ Tư 23:00
Thứ Năm 07:00 Thứ Năm 00:00
Thứ Năm 08:00 Thứ Năm 01:00
Thứ Năm 09:00 Thứ Năm 02:00
Thứ Năm 10:00 Thứ Năm 03:00
Thứ Năm 11:00 Thứ Năm 04:00
Thứ Năm 12:00 Thứ Năm 05:00

So sánh lại

 
 
Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023, tuần 39