×

Tiện ích đồng hồ miễn phí, có thể tuỳ biến cho trang web của bạn

Bạn muốn có một chiếc đồng hồ chính xác trên trang web của riêng bạn? Hoặc xem ngày hôm nay, thời gian bình minh, thời gian hoàng hôn hay độ dài ngày? Chỉ cần chọn từ các tùy chọn bên dưới và sao chép đoạn mã! Nó hoàn toàn miễn phí!

Các tuỳ chọn

Vị trí
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Để chọn các vị trí khác, hãy sử dụng hộp tìm kiếm ở góc trên bên phải.
Hiển thị
Định dạng thời gianĐịnh dạng ngày
 
Ngày:
dayname Thứ Bảy
dname Thứ 7
daynum01-31
dnum1-31
day_in_yngày 1-366
Tuần:
weektuần 21
Tháng:
monthname Tháng Năm
monthnum01-12
mnum1-12
Năm:
year2024
yy24
Màu và kích cỡ
px
Nó sẽ trông như thế nào
Thời gian ở Thành phố New York:
Kết quả cuối cùng có thể khác nhau, tùy thuộc vào kiểu bố trí trên trang web của bạn.
Bạn có thể thiết kế tiện ích theo cách bạn muốn với CSS.

Đây mà đoạn mã tiện ích đồng hồ cho trang web của bạn:

Điều khoản sử dụng

Sử dụng nâng cao

Có hai tập lệnh tiện ích: Một phiên bản đơn giản, t.js, chỉ hiển thị thời gian và tập lệnh tiện ích chính, vi.js, có thể hiển thị thời gian, ngày, giờ bình minh, hoàng hôn và độ dài ngày. Tập lệnh tiện ích chính có sẵn trong các ngôn ngữ. Để sử dụng ngôn ngữ khác, thay thế vi ở trong tên tập lệnh với đoạn mã cho ngôn ngữ bạn mong muốn. (Ví dụ pl.js cho tiếng Ba Lan, hoặc tr.js cho tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.)

Các tham số cho hàm init:

Tham sốCác từ khoá hợp lệGiá trị mặc định
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsVĩ độ và kinh độ của vị trí. Cần thiết để hiển thị thời gian mặt trời và độ dài ngày.
idĐể xác định vị trí và múi giờ từ phía máy chủ. Bắt buộc nếu tên vị trí chứa các chữ cái không phải là ASCII và nếu bạn thay đổi id thành phần HTML.
callbackTên của một hàm sẽ được gọi mỗi giây, với mẫu kết xuất hàm tham số. (Không bắt buộc)

Tên tham số và các từ khoá có phân biệt chữ hoa - chữ thường. Bạn có thể sử dụng HTML và các nội dung khác trong mẫu, time_format, date_formatsun_format parameters.

Nhiều đồng hồ có thế được tạo như thế này:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/vi.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

Kết quá:

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

Các giá trị của time_format, date_format, sun_formatmẫu các tham số đều được thừa hưởng, vì vậy bạn không cần phải lặp lại chúng nếu giá trị mới giống với giá trị của tiện ích được xác định trước đó.

 
 
Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024, tuần 21