×

Chiếc lịch nhỏ gọn nhất thế giới?

Chiếc lịch này gói gọn tất cả 12 tháng trong một năm vào một định dạng siêu nhỏ gọn.
2024  Tháng 9
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 4
Tháng 7
Tháng 10 Tháng 5 Tháng 2
Tháng 8
Tháng 3
Tháng 11
Tháng 6
         
18152229 CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
29162330  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7CN
310172431  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7CN Thứ 2
4111825  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7CN Thứ 2 Thứ 3
5121926  Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
6132027  Thứ 6 Thứ 7CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
7142128  Thứ 7CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 • Tháng Một, Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Mười và Tháng Mười Hai luôn có 31 ngày.
 • Tháng Tư, Tháng Sáu, Tháng Chín và Tháng Mười Một luôn có 30 ngày.
 • Tháng Hai có 28 ngày trong năm thường, và 29 ngày trong năm nhuận.
 • 2024 là năm nhuận.

Lịch cho các năm khác

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Các ví dụ về việc sử dụng lịch thu nhỏ

 • Sinh nhật của bạn sẽ vào ngày nào trong tuần?
  Tìm tháng ở hàng trên cùng và số ngày ở bên trái. Ngày trong tuần được chỉ định khi hàng số ngày vượt qua cột tháng.
 • Có bao nhiêu ngày Chủ Nhật trong Tháng Năm của năm nay?
  Tìm Chủ Nhật bên dưới cột Tháng Năm, sau đó đếm các số ở phía bên trái của hàng.
 • Khi nào thì thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ bắt đầu ở Hoa Kỳ trong năm nay?
  Thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở Hoa Kỳ bắt đầu vào Chủ Nhật thứ hai của tháng Ba, vì vậy nếu bạn tìm Chủ Nhật trong cột Tháng Ba, bạn sẽ tìm thấy ngày trong cột số thứ hai.

Phím tắt

Năm trước
Năm sau
escĐi đến calendar for 2024

Mẹo hữu ích

 • Đặt con trỏ chuột vào tên ngày để đánh dấu các hàng và cột.
 • Bấm vào số năm để thay đổi năm.

Nguồn gốc của lịch này hiện chưa rõ. Nó còn được gọi là "lịch một trang". Nó đã được phổ biến rộng rãi trong một bài báo của Ethan Siegel, và được Even Scharning của Time.is chuyển thể thành web.

Quá nhỏ cho bạn? Hãy thử xem lịch đầy đủ cho năm 2024 của chúng tôi!

The world's most compact calendar?
 
 
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2024, tuần 29