×

Thời gian ở IstanbulThành phố New York

  • Khi thời gian ở Istanbul là 03:00 vào Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu thì ở Thành phố New York là 20:00 vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024.
  • Istanbul đang nhanh hơn 7 giờ so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ Istanbul

Thành phố New York
7 giờ
7 giờ
UTC
3 giờ
3 giờ

Istanbul

Thành phố New York (-7giờ)

Thứ Bảy 03:00 Thứ Sáu 20:00
Thứ Bảy 04:00 Thứ Sáu 21:00
Thứ Bảy 05:00 Thứ Sáu 22:00
Thứ Bảy 06:00 Thứ Sáu 23:00
Thứ Bảy 07:00 Thứ Bảy 00:00
Thứ Bảy 08:00 Thứ Bảy 01:00
Thứ Bảy 09:00 Thứ Bảy 02:00
Thứ Bảy 10:00 Thứ Bảy 03:00
Thứ Bảy 11:00 Thứ Bảy 04:00
Thứ Bảy 12:00 Thứ Bảy 05:00
Thứ Bảy 13:00 Thứ Bảy 06:00
Thứ Bảy 14:00 Thứ Bảy 07:00
Thứ Bảy 15:00 Thứ Bảy 08:00
Thứ Bảy 16:00 Thứ Bảy 09:00
Thứ Bảy 17:00 Thứ Bảy 10:00
Thứ Bảy 18:00 Thứ Bảy 11:00
Thứ Bảy 19:00 Thứ Bảy 12:00
Thứ Bảy 20:00 Thứ Bảy 13:00
Thứ Bảy 21:00 Thứ Bảy 14:00
Thứ Bảy 22:00 Thứ Bảy 15:00
Thứ Bảy 23:00 Thứ Bảy 16:00
Chủ Nhật 00:00 Thứ Bảy 17:00
Chủ Nhật 01:00 Thứ Bảy 18:00
Chủ Nhật 02:00 Thứ Bảy 19:00
Chủ Nhật 03:00 Thứ Bảy 20:00
Chủ Nhật 04:00 Thứ Bảy 21:00
Chủ Nhật 05:00 Thứ Bảy 22:00
Chủ Nhật 06:00 Thứ Bảy 23:00
Chủ Nhật 07:00Chủ Nhật 00:00
Chủ Nhật 08:00Chủ Nhật 01:00
Chủ Nhật 09:00Chủ Nhật 02:00
Chủ Nhật 10:00Chủ Nhật 03:00
Chủ Nhật 11:00Chủ Nhật 04:00
Chủ Nhật 12:00Chủ Nhật 05:00
Chủ Nhật 13:00Chủ Nhật 06:00
Chủ Nhật 14:00Chủ Nhật 07:00

So sánh lại

 
 
Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024, tuần 25