×

Thời gian ở CaliforniaThành phố New York

  • Khi thời gian ở California là 17:00 vào Thứ Bảy, 13 Tháng Tư thì ở Thành phố New York là 20:00.
  • California đang chậm hơn 3 giờ so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ California

Thành phố New York+3 giờ
UTC+7 giờ

California

Thành phố New York (+3giờ)

Thứ Bảy 17:00 Thứ Bảy 20:00
Thứ Bảy 18:00 Thứ Bảy 21:00
Thứ Bảy 19:00 Thứ Bảy 22:00
Thứ Bảy 20:00 Thứ Bảy 23:00
Thứ Bảy 21:00Chủ Nhật 00:00
Thứ Bảy 22:00Chủ Nhật 01:00
Thứ Bảy 23:00Chủ Nhật 02:00
Chủ Nhật 00:00Chủ Nhật 03:00
Chủ Nhật 01:00Chủ Nhật 04:00
Chủ Nhật 02:00Chủ Nhật 05:00
Chủ Nhật 03:00Chủ Nhật 06:00
Chủ Nhật 04:00Chủ Nhật 07:00
Chủ Nhật 05:00Chủ Nhật 08:00
Chủ Nhật 06:00Chủ Nhật 09:00
Chủ Nhật 07:00Chủ Nhật 10:00
Chủ Nhật 08:00Chủ Nhật 11:00
Chủ Nhật 09:00Chủ Nhật 12:00
Chủ Nhật 10:00Chủ Nhật 13:00
Chủ Nhật 11:00Chủ Nhật 14:00
Chủ Nhật 12:00Chủ Nhật 15:00
Chủ Nhật 13:00Chủ Nhật 16:00
Chủ Nhật 14:00Chủ Nhật 17:00
Chủ Nhật 15:00Chủ Nhật 18:00
Chủ Nhật 16:00Chủ Nhật 19:00
Chủ Nhật 17:00Chủ Nhật 20:00
Chủ Nhật 18:00Chủ Nhật 21:00
Chủ Nhật 19:00Chủ Nhật 22:00
Chủ Nhật 20:00Chủ Nhật 23:00
Chủ Nhật 21:00 Thứ Hai 00:00
Chủ Nhật 22:00 Thứ Hai 01:00
Chủ Nhật 23:00 Thứ Hai 02:00
Thứ Hai 00:00 Thứ Hai 03:00
Thứ Hai 01:00 Thứ Hai 04:00
Thứ Hai 02:00 Thứ Hai 05:00
Thứ Hai 03:00 Thứ Hai 06:00
Thứ Hai 04:00 Thứ Hai 07:00

So sánh lại

 
 
Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, 2024, tuần 15