×

GMT+8

Greenwich Mean Time + 8 hours
 
 
Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu, 2021, tuần 25

Múi giờ

Đặt thời gian GMT+8 làm mặc định
Thêm vào vị trí yêu thích

Sự khác biệt thời gian
từ GMT+8

Los Angeles
15 giờ
15 giờ
Chicago
13 giờ
13 giờ
Thành phố New York
12 giờ
12 giờ
Toronto
12 giờ
12 giờ
São Paulo
11 giờ
11 giờ
UTC
8 giờ
8 giờ
Lagos
7 giờ
7 giờ
Luân Đôn
7 giờ
7 giờ
Cairo
6 giờ
6 giờ
Johannesburg
6 giờ
6 giờ
Paris
6 giờ
6 giờ
Zurich
6 giờ
6 giờ
Istanbul
5 giờ
5 giờ
Moskva
5 giờ
5 giờ
Dubai
4 giờ
4 giờ
Mumbai
2,5 giờ
2,5 giờ
Hồng Kông0
Thượng Hải0
Xin-ga-po0
Tokyo+1 giờ
Sydney+2 giờ
So sánh các múi giờ khác