×

Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày 2022

Thời gian sẽ được chỉnh chậm hơn hay nhanh hơn? Khi nào? Ở đâu? Trang này sẽ liệt kê tất cả sự thay đổi về tiết kiệm ánh sáng ban ngày và các múi giờ khác trên thế giới trong năm 2022.
Cuộn xuống để xem thêm, hoặc chuyển đến 
Chọn năm 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Chủ Nhật Tháng Ba 13 2022

Saint Pierre và Miquelon

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Saint Pierre and Miquelon Standard Time (PMST / UTC -3)
 • Sau: Saint Pierre and Miquelon Daylight Time (PMDT / UTC -2)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 05:00 UTC

Cuba

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Cuba Standard Time (CST / UTC -5)
 • Sau: Cuba Daylight Time (CDT / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 05:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Cuba, bao gồm La Habana, Santa ClaraSantiago de Cuba.

Bermuda

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • Sau: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 06:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Bermuda.

Qaanaaq, Greenland

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • Sau: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 06:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Qaanaaq.

Hoa Kỳ

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
Hoa Kỳ has 11 time zones. Most of the country observes DST in the summer. Summer time starts at the same local time in all of Hoa Kỳ, but not simultaneously, due to different time zones.

Eastern Time

Central Time

 • Trước: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • Sau: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 08:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa CST và CDT, bao gồm Austin, Chicago, Dallas, HoustonSan Antonio.

Mountain Time

 • Trước: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • Sau: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 09:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm Albuquerque, DenverEl Paso.

Pacific Time

Alaska Time

 • Trước: Alaska Standard Time (AKST / UTC -9)
 • Sau: Alaska Daylight Time (AKDT / UTC -8)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 11:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa AKST và AKDT, bao gồm Anchorage, FairbanksJuneau.

Alaska: Islands west of -169.5°

 • Trước: Hawaii-Aleutian Standard Time (HAST / UTC -10)
 • Sau: Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT / UTC -9)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 12:00 UTC

Canada

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
Canada has 6 time zones. Most of the country observes DST in the summer. Summer time starts at the same local time in all of Canada, but not simultaneously, due to different time zones.

Newfoundland Time

 • Trước: Newfoundland Standard Time (NST / UTC -3:30)
 • Sau: Newfoundland Daylight Time (NDT / UTC -2:30)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 05:30 UTC

Atlantic Time

 • Trước: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • Sau: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 06:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa AST và ADT, bao gồm New Brunswick, Nova ScotiaĐảo Hoàng tử Edward.

Eastern Time

 • Trước: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Sau: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 07:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa EST và EDT, bao gồm Montréal, OttawaToronto.

Central Time

 • Trước: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • Sau: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 08:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa CST và CDT, bao gồm Manitoba.

Mountain Time

 • Trước: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • Sau: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 09:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm CalgaryEdmonton.

Pacific Time

 • Trước: Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • Sau: Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 10:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa PST và PDT, bao gồm Burnaby, Okanagan, Surrey, VancouverVictoria.

Bahamas

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Sau: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 07:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Bahamas, bao gồm Nassau.

Haiti

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Sau: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 07:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Haiti, bao gồm Port-au-Prince.

Quần đảo Turks và Caicos

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Sau: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 07:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Quần đảo Turks và Caicos, bao gồm Cockburn Town.

Mexico (the state of Baja California and areas near the United States border)

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
México has 4 time zones. All of Mexico except the states of Quintana Roo and Sonora observe DST in the summer. The state of Baja California and areas near the United States border follow the same DST schedule as the United States, while other DST-observing areas observe DST from 02:00 on the first Sunday of April until 02:00 on the last Sunday of October.

Zona Noroeste

 • Trước: Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • Sau: Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 10:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng biên giới Hoa Kỳ xen kẽ giữa PST và PDT, bao gồm Ensenada, MexicaliTijuana.

US border regions in Zona Centro

 • Trước: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • Sau: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 08:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng biên giới Hoa Kỳ xen kẽ giữa CST và CDT, bao gồm Heroica Matamoros, Nuevo LaredoReynosa.

US border regions in Zona Pacífico

 • Trước: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • Sau: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-13 09:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng biên giới Hoa Kỳ xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm Ciudad Juárez.
Thứ Ba Tháng Ba 22 2022

Iran

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Iran Standard Time (IRST / UTC +3:30)
 • Sau: Iran Daylight Time (IRDT / UTC +4:30)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-21 20:30 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Iran, bao gồm Tehran.
Thứ Sáu Tháng Ba 25 2022

Israel

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Israel Standard Time (IST / UTC +2)
 • Sau: Israel Daylight Time (IDT / UTC +3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-25 00:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Israel, bao gồm Haifa, JerusalemTel Aviv.
Thứ Bảy Tháng Ba 26 2022

Western Greenland

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 22:00 đến 23:00 giờ địa phương.
 • Trước: Western Greenland Time (WGT / UTC -3)
 • Sau: Western Greenland Summer Time (WGST / UTC -2)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 01:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa WGT và WGST, bao gồm Nuuk.
Chủ Nhật Tháng Ba 27 2022

Li-băng

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Arabia Standard Time (AST / UTC +2)
 • Sau: Arabia Daylight Time (ADT / UTC +3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-26 22:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Li-băng, bao gồm Beirut.

Palestine

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Palestine Standard Time (PSST / UTC +2)
 • Sau: Palestine Daylight Time (PSDT / UTC +3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-26 22:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Palestine, bao gồm Gaza, HebronWest Bank.

Môn-đô-va

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern European Time (EET / UTC +2)
 • Sau: Eastern European Summer Time (EEST / UTC +3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 00:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Môn-đô-va, bao gồm Chisinau.
 • Moldova changes to summer time one hour before the rest of Europe.

Most of Eastern Europe

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 03:00 đến 04:00 giờ địa phương.

Most of Europe

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.

Ma-rốc và Tây Sahara

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 03:00 đến 02:00 giờ địa phương.
 • Trước: West Africa Time (GMT+1 / UTC +1)
 • Sau: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 02:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Ma-rốcTây Sahara, bao gồm Casablanca, MarrakeshRabat.
 • Morocco and Western Sahara observe permanent daylight saving time, except during Ramadan, when daylight saving time is suspended.

Paraguay

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 00:00 đến 23:00 giờ địa phương.
 • Trước: Paraguay Summer Time (PYST / UTC -3)
 • Sau: Paraguay Time (PYT / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 03:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Paraguay, bao gồm Asunción.

Vương quốc Anh

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 01:00 đến 02:00 giờ địa phương.

Ai-len

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 01:00 đến 02:00 giờ địa phương.
 • Trước: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • Sau: Irish Standard Time (IST / UTC +1)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 01:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Ai-len, bao gồm Cork, Dublin, Dún LaoghaireLimerick.
 • Contrary to other locations that observe daylight saving time, Ireland has daylight saving time in the winter, and standard time in the summer. Winter time is still one hour behind summer time.

Bồ Đào Nha, Quần Đảo Faroe và Quần đảo Canaria

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 01:00 đến 02:00 giờ địa phương.

Azores, Bồ Đào Nha

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Azores Time (AZOT / UTC -1)
 • Sau: Azores Summer Time (AZOST / UTC +0)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 01:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Azores, bao gồm Angra do Heroísmo, HortaPonta Delgada.
 • Azores changes time simultaneously with the rest of Bồ Đào Nha, but the local time of Azores is một giờ behind Bồ Đào Nha.

Eastern Greenland

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Greenland Time (EGT / UTC -1)
 • Sau: Eastern Greenland Summer Time (EGST / UTC +0)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 01:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa EGT và EGST, bao gồm Ittoqqortoormiit.

Troll research station, Nam Cực

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn hai giờ từ 01:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Coordinated Universal Time (UTC / UTC +0)
 • Sau: Central European Summer Time (CEST / UTC +2)
 • Giờ chuyển đổi 2022-03-27 01:00 UTC
Thứ Bảy Tháng Tư 2 2022

Đảo Phục Sinh, Región de Valparaíso, Chile

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 22:00 đến 21:00 giờ địa phương.
 • Trước: Easter Island Daylight Time (EADT / UTC -5)
 • Sau: Easter Island Standard Time (EAST / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-03 03:00 UTC
 • Đảo Phục Sinh changes time simultaneously with the rest of Chile, but the local time of Đảo Phục Sinh is hai giờ behind Chile.
Chủ Nhật Tháng Tư 3 2022

Chatham Islands, New Zealand

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 03:45 đến 02:45 giờ địa phương.
 • Trước: Chatham Daylight Time (CHADT / UTC +13:45)
 • Sau: Chatham Standard Time (CHAST / UTC +12:45)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-02 14:00 UTC

New Zealand

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 03:00 đến 02:00 giờ địa phương.
 • Trước: New Zealand Daylight Time (NZDT / UTC +13)
 • Sau: New Zealand Standard Time (NZST / UTC +12)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-02 14:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của New Zealand, bao gồm Auckland, ChristchurchWellington.
 • Không áp dụng cho các thuộc địa và tiểu đảo xa.

Đảo Norfolk

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 03:00 đến 02:00 giờ địa phương.

Lord Howe Island, New South Wales, Australia

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn nửa giờ từ 02:00 đến 01:30 giờ địa phương.
 • Trước: Lord Howe Daylight Time (LHDT / UTC +11)
 • Sau: Lord Howe Standard Time (LHST / UTC +10:30)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-02 15:00 UTC

Australia

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 03:00 đến 02:00 giờ địa phương.
Australia has 9 time zones. Most of the country observes DST in the summer. Winter time starts at the same local time in all of Australia, but not simultaneously, due to different time zones.

Australian Eastern Time

 • Trước: Australian Eastern Daylight Time (AEDT / UTC +11)
 • Sau: Australian Eastern Standard Time (AEST / UTC +10)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-02 16:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa AEST và AEDT, bao gồm Canberra, Melbourne, Newcastle, SydneyWollongong.

Australian Central Time

 • Trước: Australian Central Daylight Time (ACDT / UTC +10:30)
 • Sau: Australian Central Standard Time (ACST / UTC +9:30)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-02 16:30 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa ACST và ACDT, bao gồm Adelaide.

Chile

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 00:00 đến 23:00 giờ địa phương.
 • Trước: Chile Daylight Time (CLDT / UTC -3)
 • Sau: Chile Standard Time (CLT / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-03 03:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Chile, bao gồm Antofagasta, Puente Alto, Santiago, ValparaísoViña del Mar.
 • Đảo Phục Sinh changes time simultaneously with the rest of Chile, but the local time of Đảo Phục Sinh is hai giờ behind Chile.

Mexico (except Quintana Roo, Sonora, Baja California and areas near the United States border)

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
México has 4 time zones. All of Mexico except the states of Quintana Roo and Sonora observe DST in the summer. The state of Baja California and areas near the United States border follow the same DST schedule as the United States, while other DST-observing areas observe DST from 02:00 on the first Sunday of April until 02:00 on the last Sunday of October.

Zona Centro

Zona Pacífico, except Sonora

 • Trước: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • Sau: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-04-03 09:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm Chihuahua City, CuliacánMazatlán.
Chủ Nhật Tháng Năm 8 2022

Ma-rốc và Tây Sahara

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • Sau: West Africa Time (GMT+1 / UTC +1)
 • Giờ chuyển đổi 2022-05-08 02:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Ma-rốcTây Sahara, bao gồm Casablanca, MarrakeshRabat.
 • Morocco and Western Sahara observe permanent daylight saving time, except during Ramadan, when daylight saving time is suspended.
Thứ Bảy Tháng Chín 10 2022

Đảo Phục Sinh, Región de Valparaíso, Chile

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 22:00 đến 23:00 giờ địa phương.
 • Trước: Easter Island Standard Time (EAST / UTC -6)
 • Sau: Easter Island Daylight Time (EADT / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-09-11 04:00 UTC
 • Đảo Phục Sinh changes time simultaneously with the rest of Chile, but the local time of Đảo Phục Sinh is hai giờ behind Chile.
Chủ Nhật Tháng Chín 11 2022

Chile

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Chile Standard Time (CLT / UTC -4)
 • Sau: Chile Daylight Time (CLDT / UTC -3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-09-11 04:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Chile, bao gồm Antofagasta, Puente Alto, Santiago, ValparaísoViña del Mar.
 • Đảo Phục Sinh changes time simultaneously with the rest of Chile, but the local time of Đảo Phục Sinh is hai giờ behind Chile.
Thứ Năm Tháng Chín 22 2022

Iran

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 00:00 đến 23:00 giờ địa phương.
 • Trước: Iran Daylight Time (IRDT / UTC +4:30)
 • Sau: Iran Standard Time (IRST / UTC +3:30)
 • Giờ chuyển đổi 2022-09-21 19:30 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Iran, bao gồm Tehran.
Chủ Nhật Tháng Chín 25 2022

Chatham Islands, New Zealand

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:45 đến 03:45 giờ địa phương.
 • Trước: Chatham Standard Time (CHAST / UTC +12:45)
 • Sau: Chatham Daylight Time (CHADT / UTC +13:45)
 • Giờ chuyển đổi 2022-09-24 14:00 UTC

New Zealand

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
 • Trước: New Zealand Standard Time (NZST / UTC +12)
 • Sau: New Zealand Daylight Time (NZDT / UTC +13)
 • Giờ chuyển đổi 2022-09-24 14:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của New Zealand, bao gồm Auckland, ChristchurchWellington.
 • Không áp dụng cho các thuộc địa và tiểu đảo xa.
Chủ Nhật Tháng Mười 2 2022

Đảo Norfolk

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.

Lord Howe Island, New South Wales, Australia

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn nửa giờ từ 02:00 đến 02:30 giờ địa phương.
 • Trước: Lord Howe Standard Time (LHST / UTC +10:30)
 • Sau: Lord Howe Daylight Time (LHDT / UTC +11)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-01 15:30 UTC

Australia

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 02:00 đến 03:00 giờ địa phương.
Australia has 9 time zones. Most of the country observes DST in the summer. Summer time starts at the same local time in all of Australia, but not simultaneously, due to different time zones.

Australian Eastern Time

 • Trước: Australian Eastern Standard Time (AEST / UTC +10)
 • Sau: Australian Eastern Daylight Time (AEDT / UTC +11)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-01 16:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa AEST và AEDT, bao gồm Canberra, Melbourne, Newcastle, SydneyWollongong.

Australian Central Time

 • Trước: Australian Central Standard Time (ACST / UTC +9:30)
 • Sau: Australian Central Daylight Time (ACDT / UTC +10:30)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-01 16:30 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa ACST và ACDT, bao gồm Adelaide.

Paraguay

Giờ mùa hè đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh nhanh hơn một giờ từ 00:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Paraguay Time (PYT / UTC -4)
 • Sau: Paraguay Summer Time (PYST / UTC -3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-02 04:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Paraguay, bao gồm Asunción.
Thứ Bảy Tháng Mười 29 2022

Palestine

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Palestine Daylight Time (PSDT / UTC +3)
 • Sau: Palestine Standard Time (PSST / UTC +2)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-28 23:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Palestine, bao gồm Gaza, HebronWest Bank.

Western Greenland

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 23:00 đến 22:00 giờ địa phương.
 • Trước: Western Greenland Summer Time (WGST / UTC -2)
 • Sau: Western Greenland Time (WGT / UTC -3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 01:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa WGT và WGST, bao gồm Nuuk.
Chủ Nhật Tháng Mười 30 2022

Li-băng

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 00:00 đến 23:00 giờ địa phương.
 • Trước: Arabia Daylight Time (ADT / UTC +3)
 • Sau: Arabia Standard Time (AST / UTC +2)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-29 21:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Li-băng, bao gồm Beirut.

Israel

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Israel Daylight Time (IDT / UTC +3)
 • Sau: Israel Standard Time (IST / UTC +2)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-29 23:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Israel, bao gồm Haifa, JerusalemTel Aviv.

Môn-đô-va

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 03:00 đến 02:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern European Summer Time (EEST / UTC +3)
 • Sau: Eastern European Time (EET / UTC +2)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 00:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Môn-đô-va, bao gồm Chisinau.
 • Moldova changes to winter time one hour before the rest of Europe.

Most of Eastern Europe

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 04:00 đến 03:00 giờ địa phương.

Most of Europe

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 03:00 đến 02:00 giờ địa phương.

Vương quốc Anh

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.

Ai-len

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Irish Standard Time (IST / UTC +1)
 • Sau: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 01:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Ai-len, bao gồm Cork, Dublin, Dún LaoghaireLimerick.
 • Contrary to other locations that observe daylight saving time, Ireland has daylight saving time in the winter, and standard time in the summer. Winter time is still one hour behind summer time.

Bồ Đào Nha, Quần Đảo Faroe và Quần đảo Canaria

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.

Azores, Bồ Đào Nha

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 01:00 đến 00:00 giờ địa phương.
 • Trước: Azores Summer Time (AZOST / UTC +0)
 • Sau: Azores Time (AZOT / UTC -1)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 01:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Azores, bao gồm Angra do Heroísmo, HortaPonta Delgada.
 • Azores changes time simultaneously with the rest of Bồ Đào Nha, but the local time of Azores is một giờ behind Bồ Đào Nha.

Eastern Greenland

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 01:00 đến 00:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Greenland Summer Time (EGST / UTC +0)
 • Sau: Eastern Greenland Time (EGT / UTC -1)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 01:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa EGT và EGST, bao gồm Ittoqqortoormiit.

Troll research station, Nam Cực

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn hai giờ từ 03:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Central European Summer Time (CEST / UTC +2)
 • Sau: Coordinated Universal Time (UTC / UTC +0)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 01:00 UTC

México

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn 0 giờ từ 02:00 đến 02:00 giờ địa phương.
México has 4 time zones. All of Mexico except the states of Quintana Roo and Sonora observe DST in the summer. The state of Baja California and areas near the United States border follow the same DST schedule as the United States, while other DST-observing areas observe DST from 02:00 on the first Sunday of April until 02:00 on the last Sunday of October.

US border regions in Zona Pacífico

 • Trước: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Sau: Mountain Standard Time (MST / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 08:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng biên giới Hoa Kỳ xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm Ciudad Juárez.

Zona Centro

Zona Pacífico, except Sonora

 • Trước: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Sau: Mountain Standard Time (MST / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-10-30 08:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm Chihuahua City, CuliacánMazatlán.
Chủ Nhật Tháng Mười Một 6 2022

Saint Pierre và Miquelon

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Saint Pierre and Miquelon Daylight Time (PMDT / UTC -2)
 • Sau: Saint Pierre and Miquelon Standard Time (PMST / UTC -3)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 04:00 UTC

Cuba

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 01:00 đến 00:00 giờ địa phương.
 • Trước: Cuba Daylight Time (CDT / UTC -4)
 • Sau: Cuba Standard Time (CST / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 05:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Cuba, bao gồm La Habana, Santa ClaraSantiago de Cuba.

Bermuda

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • Sau: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 05:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Bermuda.

Qaanaaq, Greenland

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • Sau: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 05:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Qaanaaq.

Hoa Kỳ

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
Hoa Kỳ has 11 time zones. Most of the country observes DST in the summer. Winter time starts at the same local time in all of Hoa Kỳ, but not simultaneously, due to different time zones.

Eastern Time

Central Time

 • Trước: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • Sau: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 07:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa CST và CDT, bao gồm Austin, Chicago, Dallas, HoustonSan Antonio.

Mountain Time

 • Trước: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Sau: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 08:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm Albuquerque, DenverEl Paso.

Pacific Time

Alaska Time

 • Trước: Alaska Daylight Time (AKDT / UTC -8)
 • Sau: Alaska Standard Time (AKST / UTC -9)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 10:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa AKST và AKDT, bao gồm Anchorage, FairbanksJuneau.

Alaska: Islands west of -169.5°

 • Trước: Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT / UTC -9)
 • Sau: Hawaii-Aleutian Standard Time (HAST / UTC -10)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 11:00 UTC

Canada

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
Canada has 6 time zones. Most of the country observes DST in the summer. Winter time starts at the same local time in all of Canada, but not simultaneously, due to different time zones.

Newfoundland Time

 • Trước: Newfoundland Daylight Time (NDT / UTC -2:30)
 • Sau: Newfoundland Standard Time (NST / UTC -3:30)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 04:30 UTC

Atlantic Time

 • Trước: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • Sau: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 05:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa AST và ADT, bao gồm New Brunswick, Nova ScotiaĐảo Hoàng tử Edward.

Eastern Time

 • Trước: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Sau: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 06:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa EST và EDT, bao gồm Montréal, OttawaToronto.

Central Time

 • Trước: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • Sau: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 07:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa CST và CDT, bao gồm Manitoba.

Mountain Time

 • Trước: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • Sau: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 08:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa MST và MDT, bao gồm CalgaryEdmonton.

Pacific Time

 • Trước: Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • Sau: Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 09:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng xen kẽ giữa PST và PDT, bao gồm Burnaby, Okanagan, Surrey, VancouverVictoria.

Bahamas

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Sau: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 06:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Bahamas, bao gồm Nassau.

Haiti

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Sau: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 06:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Haiti, bao gồm Port-au-Prince.

Quần đảo Turks và Caicos

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
 • Trước: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • Sau: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 06:00 UTC
 • Áp dụng cho tất cả của Quần đảo Turks và Caicos, bao gồm Cockburn Town.

Mexico (the state of Baja California and areas near the United States border)

Giờ mùa đông đã bắt đầu
Thời gian đã được chỉnh chậm hơn một giờ từ 02:00 đến 01:00 giờ địa phương.
México has 4 time zones. All of Mexico except the states of Quintana Roo and Sonora observe DST in the summer. The state of Baja California and areas near the United States border follow the same DST schedule as the United States, while other DST-observing areas observe DST from 02:00 on the first Sunday of April until 02:00 on the last Sunday of October.

Zona Noroeste

 • Trước: Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • Sau: Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 09:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng biên giới Hoa Kỳ xen kẽ giữa PST và PDT, bao gồm Ensenada, MexicaliTijuana.

US border regions in Zona Centro

 • Trước: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • Sau: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • Giờ chuyển đổi 2022-11-06 07:00 UTC
 • Áp dụng cho các vùng biên giới Hoa Kỳ xen kẽ giữa CST và CDT, bao gồm Heroica Matamoros, Nuevo LaredoReynosa.
 
 
Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, 2022, tuần 48
Mặt trời: ↑ 06:58 ↓ 16:30 (9giờ 33phút) Thêm thông tin