×

زمان در Sound و نیویورک

  • ساعت 09:00 در جمعه, سپتامبر 22 در Sound برابر بود با 04:00 در نیویورک
  • Sound هست 5 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Sound

نیویورک
5 ساعت
5 ساعت
UTC
1 ساعت
1 ساعت

Sound

نیویورک (-5ساعت)

جمعه 09:00جمعه 04:00
جمعه 10:00جمعه 05:00
جمعه 11:00جمعه 06:00
جمعه 12:00جمعه 07:00
جمعه 13:00جمعه 08:00
جمعه 14:00جمعه 09:00
جمعه 15:00جمعه 10:00
جمعه 16:00جمعه 11:00
جمعه 17:00جمعه 12:00
جمعه 18:00جمعه 13:00
جمعه 19:00جمعه 14:00
جمعه 20:00جمعه 15:00
جمعه 21:00جمعه 16:00
جمعه 22:00جمعه 17:00
جمعه 23:00جمعه 18:00
شنبه 00:00جمعه 19:00
شنبه 01:00جمعه 20:00
شنبه 02:00جمعه 21:00
شنبه 03:00جمعه 22:00
شنبه 04:00جمعه 23:00
شنبه 05:00شنبه 00:00
شنبه 06:00شنبه 01:00
شنبه 07:00شنبه 02:00
شنبه 08:00شنبه 03:00
شنبه 09:00شنبه 04:00
شنبه 10:00شنبه 05:00
شنبه 11:00شنبه 06:00
شنبه 12:00شنبه 07:00
شنبه 13:00شنبه 08:00
شنبه 14:00شنبه 09:00
شنبه 15:00شنبه 10:00
شنبه 16:00شنبه 11:00
شنبه 17:00شنبه 12:00
شنبه 18:00شنبه 13:00
شنبه 19:00شنبه 14:00
شنبه 20:00شنبه 15:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, سپتامبر 22, 2023, هفته 38