×

زمان در Toowoomba و نیویورک

  • ساعت 15:00 در سه شنبه, آوریل 23 در Toowoomba برابر بود با 01:00 در نیویورک
  • Toowoomba هست 14 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Toowoomba

نیویورک
14 ساعت
14 ساعت
UTC
10 ساعت
10 ساعت

Toowoomba

نیویورک (-14ساعت)

سه شنبه 15:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 09:00
چهارشنبه 00:00سه شنبه 10:00
چهارشنبه 01:00سه شنبه 11:00
چهارشنبه 02:00سه شنبه 12:00
چهارشنبه 03:00سه شنبه 13:00
چهارشنبه 04:00سه شنبه 14:00
چهارشنبه 05:00سه شنبه 15:00
چهارشنبه 06:00سه شنبه 16:00
چهارشنبه 07:00سه شنبه 17:00
چهارشنبه 08:00سه شنبه 18:00
چهارشنبه 09:00سه شنبه 19:00
چهارشنبه 10:00سه شنبه 20:00
چهارشنبه 11:00سه شنبه 21:00
چهارشنبه 12:00سه شنبه 22:00
چهارشنبه 13:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 09:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 10:00
پنج شنبه 01:00چهارشنبه 11:00
پنج شنبه 02:00چهارشنبه 12:00

دوباره مقایسه کن

 
 
سه شنبه, آوریل 23, 2024, هفته 17