×

زمان در Thamaga و نیویورک

  • ساعت 13:00 در سه شنبه, جولای 16 در Thamaga برابر بود با 07:00 در نیویورک
  • Thamaga هست 6 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Thamaga

نیویورک
6 ساعت
6 ساعت
UTC
2 ساعت
2 ساعت

Thamaga

نیویورک (-6ساعت)

سه شنبه 13:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 10:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 11:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 12:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 13:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 14:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 15:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 16:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 17:00
چهارشنبه 00:00سه شنبه 18:00
چهارشنبه 01:00سه شنبه 19:00
چهارشنبه 02:00سه شنبه 20:00
چهارشنبه 03:00سه شنبه 21:00
چهارشنبه 04:00سه شنبه 22:00
چهارشنبه 05:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 06:00چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 07:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 08:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 09:00چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 10:00چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 11:00چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 12:00چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 13:00چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 11:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 12:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 13:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 14:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 15:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 16:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 18:00

دوباره مقایسه کن

 
 
سه شنبه, جولای 16, 2024, هفته 29