×

زمان در Tamworth و نیویورک

  • ساعت 04:00 در چهارشنبه, سپتامبر 27 در Tamworth برابر بود با 14:00 در سه شنبه, سپتامبر 26, 2023 در نیویورک
  • Tamworth هست 14 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Tamworth

نیویورک
14 ساعت
14 ساعت
UTC
10 ساعت
10 ساعت

Tamworth

نیویورک (-14ساعت)

چهارشنبه 04:00سه شنبه 14:00
چهارشنبه 05:00سه شنبه 15:00
چهارشنبه 06:00سه شنبه 16:00
چهارشنبه 07:00سه شنبه 17:00
چهارشنبه 08:00سه شنبه 18:00
چهارشنبه 09:00سه شنبه 19:00
چهارشنبه 10:00سه شنبه 20:00
چهارشنبه 11:00سه شنبه 21:00
چهارشنبه 12:00سه شنبه 22:00
چهارشنبه 13:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 09:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 10:00
پنج شنبه 01:00چهارشنبه 11:00
پنج شنبه 02:00چهارشنبه 12:00
پنج شنبه 03:00چهارشنبه 13:00
پنج شنبه 04:00چهارشنبه 14:00
پنج شنبه 05:00چهارشنبه 15:00
پنج شنبه 06:00چهارشنبه 16:00
پنج شنبه 07:00چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 08:00چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 09:00چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 10:00چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 11:00چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 12:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 13:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 01:00

دوباره مقایسه کن

 
 
سه شنبه, سپتامبر 26, 2023, هفته 39