×

زمان در Sārī و نیویورک

  • ساعت 10:30 در جمعه, آوریل 19 در Sārī برابر بود با 03:00 در نیویورک
  • Sārī هست 7 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Sārī

نیویورک
7.5 ساعت
7.5 ساعت
UTC
3.5 ساعت
3.5 ساعت

Sārī

نیویورک (-7ساعت30دقیقه)

جمعه 10:30جمعه 03:00
جمعه 11:30جمعه 04:00
جمعه 12:30جمعه 05:00
جمعه 13:30جمعه 06:00
جمعه 14:30جمعه 07:00
جمعه 15:30جمعه 08:00
جمعه 16:30جمعه 09:00
جمعه 17:30جمعه 10:00
جمعه 18:30جمعه 11:00
جمعه 19:30جمعه 12:00
جمعه 20:30جمعه 13:00
جمعه 21:30جمعه 14:00
جمعه 22:30جمعه 15:00
جمعه 23:30جمعه 16:00
شنبه 00:30جمعه 17:00
شنبه 01:30جمعه 18:00
شنبه 02:30جمعه 19:00
شنبه 03:30جمعه 20:00
شنبه 04:30جمعه 21:00
شنبه 05:30جمعه 22:00
شنبه 06:30جمعه 23:00
شنبه 07:30شنبه 00:00
شنبه 08:30شنبه 01:00
شنبه 09:30شنبه 02:00
شنبه 10:30شنبه 03:00
شنبه 11:30شنبه 04:00
شنبه 12:30شنبه 05:00
شنبه 13:30شنبه 06:00
شنبه 14:30شنبه 07:00
شنبه 15:30شنبه 08:00
شنبه 16:30شنبه 09:00
شنبه 17:30شنبه 10:00
شنبه 18:30شنبه 11:00
شنبه 19:30شنبه 12:00
شنبه 20:30شنبه 13:00
شنبه 21:30شنبه 14:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, آوریل 19, 2024, هفته 16