×

زمان در Saga و نیویورک

  • ساعت 17:00 در دوشنبه, دسامبر 4 در Saga برابر بود با 04:00 در نیویورک
  • Saga هست 13 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Saga

نیویورک
13 ساعت
13 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

Saga

نیویورک (-13ساعت)

دوشنبه 17:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 06:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 07:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 08:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 09:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 10:00
سه شنبه 00:00دوشنبه 11:00
سه شنبه 01:00دوشنبه 12:00
سه شنبه 02:00دوشنبه 13:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 14:00
سه شنبه 04:00دوشنبه 15:00
سه شنبه 05:00دوشنبه 16:00
سه شنبه 06:00دوشنبه 17:00
سه شنبه 07:00دوشنبه 18:00
سه شنبه 08:00دوشنبه 19:00
سه شنبه 09:00دوشنبه 20:00
سه شنبه 10:00دوشنبه 21:00
سه شنبه 11:00دوشنبه 22:00
سه شنبه 12:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 10:00
چهارشنبه 00:00سه شنبه 11:00
چهارشنبه 01:00سه شنبه 12:00
چهارشنبه 02:00سه شنبه 13:00
چهارشنبه 03:00سه شنبه 14:00
چهارشنبه 04:00سه شنبه 15:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, دسامبر 4, 2023, هفته 49