×

زمان در Ratnapura و نیویورک

  • ساعت 04:30 در یکشنبه, می 28 در Ratnapura برابر بود با 19:00 در شنبه, می 27, 2023 در نیویورک
  • Ratnapura هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Ratnapura

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

Ratnapura

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

یکشنبه 04:30شنبه 19:00
یکشنبه 05:30شنبه 20:00
یکشنبه 06:30شنبه 21:00
یکشنبه 07:30شنبه 22:00
یکشنبه 08:30شنبه 23:00
یکشنبه 09:30یکشنبه 00:00
یکشنبه 10:30یکشنبه 01:00
یکشنبه 11:30یکشنبه 02:00
یکشنبه 12:30یکشنبه 03:00
یکشنبه 13:30یکشنبه 04:00
یکشنبه 14:30یکشنبه 05:00
یکشنبه 15:30یکشنبه 06:00
یکشنبه 16:30یکشنبه 07:00
یکشنبه 17:30یکشنبه 08:00
یکشنبه 18:30یکشنبه 09:00
یکشنبه 19:30یکشنبه 10:00
یکشنبه 20:30یکشنبه 11:00
یکشنبه 21:30یکشنبه 12:00
یکشنبه 22:30یکشنبه 13:00
یکشنبه 23:30یکشنبه 14:00
دوشنبه 00:30یکشنبه 15:00
دوشنبه 01:30یکشنبه 16:00
دوشنبه 02:30یکشنبه 17:00
دوشنبه 03:30یکشنبه 18:00
دوشنبه 04:30یکشنبه 19:00
دوشنبه 05:30یکشنبه 20:00
دوشنبه 06:30یکشنبه 21:00
دوشنبه 07:30یکشنبه 22:00
دوشنبه 08:30یکشنبه 23:00
دوشنبه 09:30دوشنبه 00:00
دوشنبه 10:30دوشنبه 01:00
دوشنبه 11:30دوشنبه 02:00
دوشنبه 12:30دوشنبه 03:00
دوشنبه 13:30دوشنبه 04:00
دوشنبه 14:30دوشنبه 05:00
دوشنبه 15:30دوشنبه 06:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, می 27, 2023, هفته 21