×

زمان در Rajkot و نیویورک

  • ساعت 16:30 در چهارشنبه, می 22 در Rajkot برابر بود با 07:00 در نیویورک
  • Rajkot هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Rajkot

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

Rajkot

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

چهارشنبه 16:30چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 17:30چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 18:30چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 19:30چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 20:30چهارشنبه 11:00
چهارشنبه 21:30چهارشنبه 12:00
چهارشنبه 22:30چهارشنبه 13:00
چهارشنبه 23:30چهارشنبه 14:00
پنج شنبه 00:30چهارشنبه 15:00
پنج شنبه 01:30چهارشنبه 16:00
پنج شنبه 02:30چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 03:30چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 04:30چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 05:30چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 06:30چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 07:30چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 08:30چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 09:30پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 10:30پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 11:30پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 12:30پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 13:30پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 14:30پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 15:30پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 16:30پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 17:30پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 18:30پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 19:30پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 20:30پنج شنبه 11:00
پنج شنبه 21:30پنج شنبه 12:00
پنج شنبه 22:30پنج شنبه 13:00
پنج شنبه 23:30پنج شنبه 14:00
جمعه 00:30پنج شنبه 15:00
جمعه 01:30پنج شنبه 16:00
جمعه 02:30پنج شنبه 17:00
جمعه 03:30پنج شنبه 18:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, می 22, 2024, هفته 21