×

زمان در پتنه و نیویورک

  • ساعت 22:30 در جمعه, می 24 در پتنه برابر بود با 13:00 در نیویورک
  • پتنه هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از پتنه

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

پتنه

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

جمعه 22:30جمعه 13:00
جمعه 23:30جمعه 14:00
شنبه 00:30جمعه 15:00
شنبه 01:30جمعه 16:00
شنبه 02:30جمعه 17:00
شنبه 03:30جمعه 18:00
شنبه 04:30جمعه 19:00
شنبه 05:30جمعه 20:00
شنبه 06:30جمعه 21:00
شنبه 07:30جمعه 22:00
شنبه 08:30جمعه 23:00
شنبه 09:30شنبه 00:00
شنبه 10:30شنبه 01:00
شنبه 11:30شنبه 02:00
شنبه 12:30شنبه 03:00
شنبه 13:30شنبه 04:00
شنبه 14:30شنبه 05:00
شنبه 15:30شنبه 06:00
شنبه 16:30شنبه 07:00
شنبه 17:30شنبه 08:00
شنبه 18:30شنبه 09:00
شنبه 19:30شنبه 10:00
شنبه 20:30شنبه 11:00
شنبه 21:30شنبه 12:00
شنبه 22:30شنبه 13:00
شنبه 23:30شنبه 14:00
یکشنبه 00:30شنبه 15:00
یکشنبه 01:30شنبه 16:00
یکشنبه 02:30شنبه 17:00
یکشنبه 03:30شنبه 18:00
یکشنبه 04:30شنبه 19:00
یکشنبه 05:30شنبه 20:00
یکشنبه 06:30شنبه 21:00
یکشنبه 07:30شنبه 22:00
یکشنبه 08:30شنبه 23:00
یکشنبه 09:30یکشنبه 00:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, می 24, 2024, هفته 21