×

زمان در Negombo و نیویورک

  • ساعت 15:30 در دوشنبه, ژوئن 5 در Negombo برابر بود با 06:00 در نیویورک
  • Negombo هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Negombo

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

Negombo

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

دوشنبه 15:30دوشنبه 06:00
دوشنبه 16:30دوشنبه 07:00
دوشنبه 17:30دوشنبه 08:00
دوشنبه 18:30دوشنبه 09:00
دوشنبه 19:30دوشنبه 10:00
دوشنبه 20:30دوشنبه 11:00
دوشنبه 21:30دوشنبه 12:00
دوشنبه 22:30دوشنبه 13:00
دوشنبه 23:30دوشنبه 14:00
سه شنبه 00:30دوشنبه 15:00
سه شنبه 01:30دوشنبه 16:00
سه شنبه 02:30دوشنبه 17:00
سه شنبه 03:30دوشنبه 18:00
سه شنبه 04:30دوشنبه 19:00
سه شنبه 05:30دوشنبه 20:00
سه شنبه 06:30دوشنبه 21:00
سه شنبه 07:30دوشنبه 22:00
سه شنبه 08:30دوشنبه 23:00
سه شنبه 09:30سه شنبه 00:00
سه شنبه 10:30سه شنبه 01:00
سه شنبه 11:30سه شنبه 02:00
سه شنبه 12:30سه شنبه 03:00
سه شنبه 13:30سه شنبه 04:00
سه شنبه 14:30سه شنبه 05:00
سه شنبه 15:30سه شنبه 06:00
سه شنبه 16:30سه شنبه 07:00
سه شنبه 17:30سه شنبه 08:00
سه شنبه 18:30سه شنبه 09:00
سه شنبه 19:30سه شنبه 10:00
سه شنبه 20:30سه شنبه 11:00
سه شنبه 21:30سه شنبه 12:00
سه شنبه 22:30سه شنبه 13:00
سه شنبه 23:30سه شنبه 14:00
چهارشنبه 00:30سه شنبه 15:00
چهارشنبه 01:30سه شنبه 16:00
چهارشنبه 02:30سه شنبه 17:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, ژوئن 5, 2023, هفته 23