×

زمان در بمبئی و نیویورک

  • ساعت 20:30 در پنج شنبه, آوریل 18 در بمبئی برابر بود با 11:00 در نیویورک
  • بمبئی هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از بمبئی

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

بمبئی

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

پنج شنبه 20:30پنج شنبه 11:00
پنج شنبه 21:30پنج شنبه 12:00
پنج شنبه 22:30پنج شنبه 13:00
پنج شنبه 23:30پنج شنبه 14:00
جمعه 00:30پنج شنبه 15:00
جمعه 01:30پنج شنبه 16:00
جمعه 02:30پنج شنبه 17:00
جمعه 03:30پنج شنبه 18:00
جمعه 04:30پنج شنبه 19:00
جمعه 05:30پنج شنبه 20:00
جمعه 06:30پنج شنبه 21:00
جمعه 07:30پنج شنبه 22:00
جمعه 08:30پنج شنبه 23:00
جمعه 09:30جمعه 00:00
جمعه 10:30جمعه 01:00
جمعه 11:30جمعه 02:00
جمعه 12:30جمعه 03:00
جمعه 13:30جمعه 04:00
جمعه 14:30جمعه 05:00
جمعه 15:30جمعه 06:00
جمعه 16:30جمعه 07:00
جمعه 17:30جمعه 08:00
جمعه 18:30جمعه 09:00
جمعه 19:30جمعه 10:00
جمعه 20:30جمعه 11:00
جمعه 21:30جمعه 12:00
جمعه 22:30جمعه 13:00
جمعه 23:30جمعه 14:00
شنبه 00:30جمعه 15:00
شنبه 01:30جمعه 16:00
شنبه 02:30جمعه 17:00
شنبه 03:30جمعه 18:00
شنبه 04:30جمعه 19:00
شنبه 05:30جمعه 20:00
شنبه 06:30جمعه 21:00
شنبه 07:30جمعه 22:00

دوباره مقایسه کن

 
 
پنج شنبه, آوریل 18, 2024, هفته 16