×

زمان در میروت و نیویورک

  • ساعت 07:30 در پنج شنبه, می 23 در میروت برابر بود با 22:00 در چهارشنبه, می 22, 2024 در نیویورک
  • میروت هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از میروت

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

میروت

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

پنج شنبه 07:30چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 08:30چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 09:30پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 10:30پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 11:30پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 12:30پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 13:30پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 14:30پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 15:30پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 16:30پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 17:30پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 18:30پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 19:30پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 20:30پنج شنبه 11:00
پنج شنبه 21:30پنج شنبه 12:00
پنج شنبه 22:30پنج شنبه 13:00
پنج شنبه 23:30پنج شنبه 14:00
جمعه 00:30پنج شنبه 15:00
جمعه 01:30پنج شنبه 16:00
جمعه 02:30پنج شنبه 17:00
جمعه 03:30پنج شنبه 18:00
جمعه 04:30پنج شنبه 19:00
جمعه 05:30پنج شنبه 20:00
جمعه 06:30پنج شنبه 21:00
جمعه 07:30پنج شنبه 22:00
جمعه 08:30پنج شنبه 23:00
جمعه 09:30جمعه 00:00
جمعه 10:30جمعه 01:00
جمعه 11:30جمعه 02:00
جمعه 12:30جمعه 03:00
جمعه 13:30جمعه 04:00
جمعه 14:30جمعه 05:00
جمعه 15:30جمعه 06:00
جمعه 16:30جمعه 07:00
جمعه 17:30جمعه 08:00
جمعه 18:30جمعه 09:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, می 22, 2024, هفته 21