×

زمان در Mazabuka و نیویورک

  • ساعت 02:00 در شنبه, جولای 13 در Mazabuka برابر بود با 20:00 در جمعه, جولای 12, 2024 در نیویورک
  • Mazabuka هست 6 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Mazabuka

نیویورک
6 ساعت
6 ساعت
UTC
2 ساعت
2 ساعت

Mazabuka

نیویورک (-6ساعت)

شنبه 02:00جمعه 20:00
شنبه 03:00جمعه 21:00
شنبه 04:00جمعه 22:00
شنبه 05:00جمعه 23:00
شنبه 06:00شنبه 00:00
شنبه 07:00شنبه 01:00
شنبه 08:00شنبه 02:00
شنبه 09:00شنبه 03:00
شنبه 10:00شنبه 04:00
شنبه 11:00شنبه 05:00
شنبه 12:00شنبه 06:00
شنبه 13:00شنبه 07:00
شنبه 14:00شنبه 08:00
شنبه 15:00شنبه 09:00
شنبه 16:00شنبه 10:00
شنبه 17:00شنبه 11:00
شنبه 18:00شنبه 12:00
شنبه 19:00شنبه 13:00
شنبه 20:00شنبه 14:00
شنبه 21:00شنبه 15:00
شنبه 22:00شنبه 16:00
شنبه 23:00شنبه 17:00
یکشنبه 00:00شنبه 18:00
یکشنبه 01:00شنبه 19:00
یکشنبه 02:00شنبه 20:00
یکشنبه 03:00شنبه 21:00
یکشنبه 04:00شنبه 22:00
یکشنبه 05:00شنبه 23:00
یکشنبه 06:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 07:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 08:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 09:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 10:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 11:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 12:00یکشنبه 06:00
یکشنبه 13:00یکشنبه 07:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, جولای 12, 2024, هفته 28