×

زمان در Maharagama و نیویورک

  • ساعت 20:30 در سه شنبه, ژوئن 6 در Maharagama برابر بود با 11:00 در نیویورک
  • Maharagama هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Maharagama

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

Maharagama

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

سه شنبه 20:30سه شنبه 11:00
سه شنبه 21:30سه شنبه 12:00
سه شنبه 22:30سه شنبه 13:00
سه شنبه 23:30سه شنبه 14:00
چهارشنبه 00:30سه شنبه 15:00
چهارشنبه 01:30سه شنبه 16:00
چهارشنبه 02:30سه شنبه 17:00
چهارشنبه 03:30سه شنبه 18:00
چهارشنبه 04:30سه شنبه 19:00
چهارشنبه 05:30سه شنبه 20:00
چهارشنبه 06:30سه شنبه 21:00
چهارشنبه 07:30سه شنبه 22:00
چهارشنبه 08:30سه شنبه 23:00
چهارشنبه 09:30چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 10:30چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 11:30چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 12:30چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 13:30چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 14:30چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 15:30چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 16:30چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 17:30چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 18:30چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 19:30چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 20:30چهارشنبه 11:00
چهارشنبه 21:30چهارشنبه 12:00
چهارشنبه 22:30چهارشنبه 13:00
چهارشنبه 23:30چهارشنبه 14:00
پنج شنبه 00:30چهارشنبه 15:00
پنج شنبه 01:30چهارشنبه 16:00
پنج شنبه 02:30چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 03:30چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 04:30چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 05:30چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 06:30چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 07:30چهارشنبه 22:00

دوباره مقایسه کن

 
 
سه شنبه, ژوئن 6, 2023, هفته 23