×

زمان در Libertad و نیویورک

  • ساعت 06:00 در پنج شنبه, نوامبر 30 در Libertad برابر بود با 17:00 در چهارشنبه, نوامبر 29, 2023 در نیویورک
  • Libertad هست 13 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Libertad

نیویورک
13 ساعت
13 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

Libertad

نیویورک (-13ساعت)

پنج شنبه 06:00چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 07:00چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 08:00چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 09:00چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 10:00چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 11:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 12:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 10:00
جمعه 00:00پنج شنبه 11:00
جمعه 01:00پنج شنبه 12:00
جمعه 02:00پنج شنبه 13:00
جمعه 03:00پنج شنبه 14:00
جمعه 04:00پنج شنبه 15:00
جمعه 05:00پنج شنبه 16:00
جمعه 06:00پنج شنبه 17:00
جمعه 07:00پنج شنبه 18:00
جمعه 08:00پنج شنبه 19:00
جمعه 09:00پنج شنبه 20:00
جمعه 10:00پنج شنبه 21:00
جمعه 11:00پنج شنبه 22:00
جمعه 12:00پنج شنبه 23:00
جمعه 13:00جمعه 00:00
جمعه 14:00جمعه 01:00
جمعه 15:00جمعه 02:00
جمعه 16:00جمعه 03:00
جمعه 17:00جمعه 04:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, نوامبر 29, 2023, هفته 48