×

زمان در Ksar El Kebir و نیویورک

  • ساعت 02:00 در چهارشنبه, فوریه 21 در Ksar El Kebir برابر بود با 20:00 در سه شنبه, فوریه 20, 2024 در نیویورک
  • Ksar El Kebir هست 6 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Ksar El Kebir

نیویورک
6 ساعت
6 ساعت
UTC
1 ساعت
1 ساعت

Ksar El Kebir

نیویورک (-6ساعت)

چهارشنبه 02:00سه شنبه 20:00
چهارشنبه 03:00سه شنبه 21:00
چهارشنبه 04:00سه شنبه 22:00
چهارشنبه 05:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 06:00چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 07:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 08:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 09:00چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 10:00چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 11:00چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 12:00چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 13:00چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 11:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 12:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 13:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 14:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 15:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 16:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 01:00چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 02:00چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 03:00چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 04:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 05:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 06:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 07:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 08:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 09:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 10:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 11:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 12:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 07:00

دوباره مقایسه کن

 
 
سه شنبه, فوریه 20, 2024, هفته 8