×

زمان در Koidu و نیویورک

  • ساعت 02:00 در سه شنبه, ژوئن 6 در Koidu برابر بود با 22:00 در دوشنبه, ژوئن 5, 2023 در نیویورک
  • Koidu هست 4 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Koidu

نیویورک
4 ساعت
4 ساعت
UTC0

Koidu

نیویورک (-4ساعت)

سه شنبه 02:00دوشنبه 22:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 04:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 05:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 06:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 07:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 08:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 09:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 10:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 11:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 12:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 10:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 11:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 12:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 13:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 14:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 15:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 16:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 17:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 18:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 19:00
چهارشنبه 00:00سه شنبه 20:00
چهارشنبه 01:00سه شنبه 21:00
چهارشنبه 02:00سه شنبه 22:00
چهارشنبه 03:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 04:00چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 05:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 06:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 07:00چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 08:00چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 09:00چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 10:00چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 11:00چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 12:00چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 13:00چهارشنبه 09:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, ژوئن 5, 2023, هفته 23