×

زمان در کینگستون و نیویورک

  • ساعت 22:00 در شنبه, ژوئن 3 در کینگستون برابر بود با 07:00 در نیویورک
  • کینگستون هست 15 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از کینگستون

نیویورک
15 ساعت
15 ساعت
UTC
11 ساعت
11 ساعت

کینگستون

نیویورک (-15ساعت)

شنبه 22:00شنبه 07:00
شنبه 23:00شنبه 08:00
یکشنبه 00:00شنبه 09:00
یکشنبه 01:00شنبه 10:00
یکشنبه 02:00شنبه 11:00
یکشنبه 03:00شنبه 12:00
یکشنبه 04:00شنبه 13:00
یکشنبه 05:00شنبه 14:00
یکشنبه 06:00شنبه 15:00
یکشنبه 07:00شنبه 16:00
یکشنبه 08:00شنبه 17:00
یکشنبه 09:00شنبه 18:00
یکشنبه 10:00شنبه 19:00
یکشنبه 11:00شنبه 20:00
یکشنبه 12:00شنبه 21:00
یکشنبه 13:00شنبه 22:00
یکشنبه 14:00شنبه 23:00
یکشنبه 15:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 16:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 06:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 07:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 08:00
دوشنبه 00:00یکشنبه 09:00
دوشنبه 01:00یکشنبه 10:00
دوشنبه 02:00یکشنبه 11:00
دوشنبه 03:00یکشنبه 12:00
دوشنبه 04:00یکشنبه 13:00
دوشنبه 05:00یکشنبه 14:00
دوشنبه 06:00یکشنبه 15:00
دوشنبه 07:00یکشنبه 16:00
دوشنبه 08:00یکشنبه 17:00
دوشنبه 09:00یکشنبه 18:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, ژوئن 3, 2023, هفته 22