×

زمان در کیلتس و نیویورک

  • ساعت 04:00 در پنج شنبه, جولای 18 در کیلتس برابر بود با 22:00 در چهارشنبه, جولای 17, 2024 در نیویورک
  • کیلتس هست 6 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از کیلتس

نیویورک
6 ساعت
6 ساعت
UTC
2 ساعت
2 ساعت

کیلتس

نیویورک (-6ساعت)

پنج شنبه 04:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 05:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 06:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 07:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 08:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 09:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 10:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 11:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 12:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 11:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 12:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 13:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 14:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 15:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 16:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 17:00
جمعه 00:00پنج شنبه 18:00
جمعه 01:00پنج شنبه 19:00
جمعه 02:00پنج شنبه 20:00
جمعه 03:00پنج شنبه 21:00
جمعه 04:00پنج شنبه 22:00
جمعه 05:00پنج شنبه 23:00
جمعه 06:00جمعه 00:00
جمعه 07:00جمعه 01:00
جمعه 08:00جمعه 02:00
جمعه 09:00جمعه 03:00
جمعه 10:00جمعه 04:00
جمعه 11:00جمعه 05:00
جمعه 12:00جمعه 06:00
جمعه 13:00جمعه 07:00
جمعه 14:00جمعه 08:00
جمعه 15:00جمعه 09:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, جولای 17, 2024, هفته 29