×

زمان در Khaidarkan و نیویورک

  • ساعت 17:00 در یکشنبه, ژوئن 23 در Khaidarkan برابر بود با 07:00 در نیویورک
  • Khaidarkan هست 10 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Khaidarkan

نیویورک
10 ساعت
10 ساعت
UTC
6 ساعت
6 ساعت

Khaidarkan

نیویورک (-10ساعت)

یکشنبه 17:00یکشنبه 07:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 08:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 09:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 10:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 11:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 12:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 13:00
دوشنبه 00:00یکشنبه 14:00
دوشنبه 01:00یکشنبه 15:00
دوشنبه 02:00یکشنبه 16:00
دوشنبه 03:00یکشنبه 17:00
دوشنبه 04:00یکشنبه 18:00
دوشنبه 05:00یکشنبه 19:00
دوشنبه 06:00یکشنبه 20:00
دوشنبه 07:00یکشنبه 21:00
دوشنبه 08:00یکشنبه 22:00
دوشنبه 09:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 10:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 11:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 12:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 13:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 06:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 07:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 08:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 09:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 10:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 11:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 12:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 13:00
سه شنبه 00:00دوشنبه 14:00
سه شنبه 01:00دوشنبه 15:00
سه شنبه 02:00دوشنبه 16:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 17:00
سه شنبه 04:00دوشنبه 18:00

دوباره مقایسه کن

 
 
یکشنبه, ژوئن 23, 2024, هفته 25