×

زمان در Kermānshāh و نیویورک

  • ساعت 07:30 در شنبه, آوریل 13 در Kermānshāh برابر بود با 00:00 در نیویورک
  • Kermānshāh هست 7 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Kermānshāh

نیویورک
7.5 ساعت
7.5 ساعت
UTC
3.5 ساعت
3.5 ساعت

Kermānshāh

نیویورک (-7ساعت30دقیقه)

شنبه 07:30شنبه 00:00
شنبه 08:30شنبه 01:00
شنبه 09:30شنبه 02:00
شنبه 10:30شنبه 03:00
شنبه 11:30شنبه 04:00
شنبه 12:30شنبه 05:00
شنبه 13:30شنبه 06:00
شنبه 14:30شنبه 07:00
شنبه 15:30شنبه 08:00
شنبه 16:30شنبه 09:00
شنبه 17:30شنبه 10:00
شنبه 18:30شنبه 11:00
شنبه 19:30شنبه 12:00
شنبه 20:30شنبه 13:00
شنبه 21:30شنبه 14:00
شنبه 22:30شنبه 15:00
شنبه 23:30شنبه 16:00
یکشنبه 00:30شنبه 17:00
یکشنبه 01:30شنبه 18:00
یکشنبه 02:30شنبه 19:00
یکشنبه 03:30شنبه 20:00
یکشنبه 04:30شنبه 21:00
یکشنبه 05:30شنبه 22:00
یکشنبه 06:30شنبه 23:00
یکشنبه 07:30یکشنبه 00:00
یکشنبه 08:30یکشنبه 01:00
یکشنبه 09:30یکشنبه 02:00
یکشنبه 10:30یکشنبه 03:00
یکشنبه 11:30یکشنبه 04:00
یکشنبه 12:30یکشنبه 05:00
یکشنبه 13:30یکشنبه 06:00
یکشنبه 14:30یکشنبه 07:00
یکشنبه 15:30یکشنبه 08:00
یکشنبه 16:30یکشنبه 09:00
یکشنبه 17:30یکشنبه 10:00
یکشنبه 18:30یکشنبه 11:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, آوریل 13, 2024, هفته 15