×

زمان در Kalmunai و نیویورک

  • ساعت 07:30 در چهارشنبه, می 31 در Kalmunai برابر بود با 22:00 در سه شنبه, می 30, 2023 در نیویورک
  • Kalmunai هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Kalmunai

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

Kalmunai

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

چهارشنبه 07:30سه شنبه 22:00
چهارشنبه 08:30سه شنبه 23:00
چهارشنبه 09:30چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 10:30چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 11:30چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 12:30چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 13:30چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 14:30چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 15:30چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 16:30چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 17:30چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 18:30چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 19:30چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 20:30چهارشنبه 11:00
چهارشنبه 21:30چهارشنبه 12:00
چهارشنبه 22:30چهارشنبه 13:00
چهارشنبه 23:30چهارشنبه 14:00
پنج شنبه 00:30چهارشنبه 15:00
پنج شنبه 01:30چهارشنبه 16:00
پنج شنبه 02:30چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 03:30چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 04:30چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 05:30چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 06:30چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 07:30چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 08:30چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 09:30پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 10:30پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 11:30پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 12:30پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 13:30پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 14:30پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 15:30پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 16:30پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 17:30پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 18:30پنج شنبه 09:00

دوباره مقایسه کن

 
 
سه شنبه, می 30, 2023, هفته 22