×

زمان در هونولولو و نیویورک

  • ساعت 10:00 در دوشنبه, سپتامبر 25 در هونولولو برابر بود با 16:00 در نیویورک
  • هونولولو هست 6 ساعت عقب تر نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از هونولولو

نیویورک+6 ساعت
UTC+10 ساعت

هونولولو

نیویورک (+6ساعت)

دوشنبه 10:00دوشنبه 16:00
دوشنبه 11:00دوشنبه 17:00
دوشنبه 12:00دوشنبه 18:00
دوشنبه 13:00دوشنبه 19:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 20:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 21:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 22:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 23:00
دوشنبه 18:00سه شنبه 00:00
دوشنبه 19:00سه شنبه 01:00
دوشنبه 20:00سه شنبه 02:00
دوشنبه 21:00سه شنبه 03:00
دوشنبه 22:00سه شنبه 04:00
دوشنبه 23:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 00:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 01:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 02:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 03:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 04:00سه شنبه 10:00
سه شنبه 05:00سه شنبه 11:00
سه شنبه 06:00سه شنبه 12:00
سه شنبه 07:00سه شنبه 13:00
سه شنبه 08:00سه شنبه 14:00
سه شنبه 09:00سه شنبه 15:00
سه شنبه 10:00سه شنبه 16:00
سه شنبه 11:00سه شنبه 17:00
سه شنبه 12:00سه شنبه 18:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 19:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 20:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 21:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 22:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 23:00
سه شنبه 18:00چهارشنبه 00:00
سه شنبه 19:00چهارشنبه 01:00
سه شنبه 20:00چهارشنبه 02:00
سه شنبه 21:00چهارشنبه 03:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, سپتامبر 25, 2023, هفته 39