×

زمان در Faridabad و نیویورک

  • ساعت 16:30 در شنبه, می 25 در Faridabad برابر بود با 07:00 در نیویورک
  • Faridabad هست 9 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Faridabad

نیویورک
9.5 ساعت
9.5 ساعت
UTC
5.5 ساعت
5.5 ساعت

Faridabad

نیویورک (-9ساعت30دقیقه)

شنبه 16:30شنبه 07:00
شنبه 17:30شنبه 08:00
شنبه 18:30شنبه 09:00
شنبه 19:30شنبه 10:00
شنبه 20:30شنبه 11:00
شنبه 21:30شنبه 12:00
شنبه 22:30شنبه 13:00
شنبه 23:30شنبه 14:00
یکشنبه 00:30شنبه 15:00
یکشنبه 01:30شنبه 16:00
یکشنبه 02:30شنبه 17:00
یکشنبه 03:30شنبه 18:00
یکشنبه 04:30شنبه 19:00
یکشنبه 05:30شنبه 20:00
یکشنبه 06:30شنبه 21:00
یکشنبه 07:30شنبه 22:00
یکشنبه 08:30شنبه 23:00
یکشنبه 09:30یکشنبه 00:00
یکشنبه 10:30یکشنبه 01:00
یکشنبه 11:30یکشنبه 02:00
یکشنبه 12:30یکشنبه 03:00
یکشنبه 13:30یکشنبه 04:00
یکشنبه 14:30یکشنبه 05:00
یکشنبه 15:30یکشنبه 06:00
یکشنبه 16:30یکشنبه 07:00
یکشنبه 17:30یکشنبه 08:00
یکشنبه 18:30یکشنبه 09:00
یکشنبه 19:30یکشنبه 10:00
یکشنبه 20:30یکشنبه 11:00
یکشنبه 21:30یکشنبه 12:00
یکشنبه 22:30یکشنبه 13:00
یکشنبه 23:30یکشنبه 14:00
دوشنبه 00:30یکشنبه 15:00
دوشنبه 01:30یکشنبه 16:00
دوشنبه 02:30یکشنبه 17:00
دوشنبه 03:30یکشنبه 18:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, می 25, 2024, هفته 21