×

زمان در Damanhur و نیویورک

  • ساعت 03:00 در دوشنبه, ژوئن 17 در Damanhur برابر بود با 20:00 در یکشنبه, ژوئن 16, 2024 در نیویورک
  • Damanhur هست 7 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Damanhur

نیویورک
7 ساعت
7 ساعت
UTC
3 ساعت
3 ساعت

Damanhur

نیویورک (-7ساعت)

دوشنبه 03:00یکشنبه 20:00
دوشنبه 04:00یکشنبه 21:00
دوشنبه 05:00یکشنبه 22:00
دوشنبه 06:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 07:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 08:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 09:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 10:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 11:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 12:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 13:00دوشنبه 06:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 07:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 08:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 09:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 10:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 11:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 12:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 13:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 14:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 15:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 16:00
سه شنبه 00:00دوشنبه 17:00
سه شنبه 01:00دوشنبه 18:00
سه شنبه 02:00دوشنبه 19:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 20:00
سه شنبه 04:00دوشنبه 21:00
سه شنبه 05:00دوشنبه 22:00
سه شنبه 06:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 07:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 08:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 09:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 10:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 11:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 12:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 07:00

دوباره مقایسه کن

 
 
یکشنبه, ژوئن 16, 2024, هفته 24