×

زمان در کرایست‌چرچ و نیویورک

  • ساعت 15:00 در دوشنبه, دسامبر 11 در کرایست‌چرچ برابر بود با 21:00 در یکشنبه, دسامبر 10, 2023 در نیویورک
  • کرایست‌چرچ هست 18 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از کرایست‌چرچ

نیویورک
18 ساعت
18 ساعت
UTC
13 ساعت
13 ساعت

کرایست‌چرچ

نیویورک (-18ساعت)

دوشنبه 15:00یکشنبه 21:00
دوشنبه 16:00یکشنبه 22:00
دوشنبه 17:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 05:00
سه شنبه 00:00دوشنبه 06:00
سه شنبه 01:00دوشنبه 07:00
سه شنبه 02:00دوشنبه 08:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 09:00
سه شنبه 04:00دوشنبه 10:00
سه شنبه 05:00دوشنبه 11:00
سه شنبه 06:00دوشنبه 12:00
سه شنبه 07:00دوشنبه 13:00
سه شنبه 08:00دوشنبه 14:00
سه شنبه 09:00دوشنبه 15:00
سه شنبه 10:00دوشنبه 16:00
سه شنبه 11:00دوشنبه 17:00
سه شنبه 12:00دوشنبه 18:00
سه شنبه 13:00دوشنبه 19:00
سه شنبه 14:00دوشنبه 20:00
سه شنبه 15:00دوشنبه 21:00
سه شنبه 16:00دوشنبه 22:00
سه شنبه 17:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 05:00
چهارشنبه 00:00سه شنبه 06:00
چهارشنبه 01:00سه شنبه 07:00
چهارشنبه 02:00سه شنبه 08:00

دوباره مقایسه کن

 
 
یکشنبه, دسامبر 10, 2023, هفته 49
Human Rights Day / Nobel Prize Day