×

زمان در چنگدو و نیویورک

  • ساعت 07:00 در شنبه, ژوئن 15 در چنگدو برابر بود با 19:00 در جمعه, ژوئن 14, 2024 در نیویورک
  • چنگدو هست 12 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از چنگدو

نیویورک
12 ساعت
12 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

چنگدو

نیویورک (-12ساعت)

شنبه 07:00جمعه 19:00
شنبه 08:00جمعه 20:00
شنبه 09:00جمعه 21:00
شنبه 10:00جمعه 22:00
شنبه 11:00جمعه 23:00
شنبه 12:00شنبه 00:00
شنبه 13:00شنبه 01:00
شنبه 14:00شنبه 02:00
شنبه 15:00شنبه 03:00
شنبه 16:00شنبه 04:00
شنبه 17:00شنبه 05:00
شنبه 18:00شنبه 06:00
شنبه 19:00شنبه 07:00
شنبه 20:00شنبه 08:00
شنبه 21:00شنبه 09:00
شنبه 22:00شنبه 10:00
شنبه 23:00شنبه 11:00
یکشنبه 00:00شنبه 12:00
یکشنبه 01:00شنبه 13:00
یکشنبه 02:00شنبه 14:00
یکشنبه 03:00شنبه 15:00
یکشنبه 04:00شنبه 16:00
یکشنبه 05:00شنبه 17:00
یکشنبه 06:00شنبه 18:00
یکشنبه 07:00شنبه 19:00
یکشنبه 08:00شنبه 20:00
یکشنبه 09:00شنبه 21:00
یکشنبه 10:00شنبه 22:00
یکشنبه 11:00شنبه 23:00
یکشنبه 12:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 13:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 14:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 15:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 16:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 06:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, ژوئن 14, 2024, هفته 24