×

زمان در شارلوت، کارولینای شمالی و نیویورک

  • شارلوت، کارولینای شمالی دارای ساعت یکسان با نیویورک است.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از شارلوت، کارولینای شمالی

نیویورک0
UTC+4 ساعت

شارلوت، کارولینای شمالی

نیویورک (+0ساعت)

جمعه 17:00جمعه 17:00
جمعه 18:00جمعه 18:00
جمعه 19:00جمعه 19:00
جمعه 20:00جمعه 20:00
جمعه 21:00جمعه 21:00
جمعه 22:00جمعه 22:00
جمعه 23:00جمعه 23:00
شنبه 00:00شنبه 00:00
شنبه 01:00شنبه 01:00
شنبه 02:00شنبه 02:00
شنبه 03:00شنبه 03:00
شنبه 04:00شنبه 04:00
شنبه 05:00شنبه 05:00
شنبه 06:00شنبه 06:00
شنبه 07:00شنبه 07:00
شنبه 08:00شنبه 08:00
شنبه 09:00شنبه 09:00
شنبه 10:00شنبه 10:00
شنبه 11:00شنبه 11:00
شنبه 12:00شنبه 12:00
شنبه 13:00شنبه 13:00
شنبه 14:00شنبه 14:00
شنبه 15:00شنبه 15:00
شنبه 16:00شنبه 16:00
شنبه 17:00شنبه 17:00
شنبه 18:00شنبه 18:00
شنبه 19:00شنبه 19:00
شنبه 20:00شنبه 20:00
شنبه 21:00شنبه 21:00
شنبه 22:00شنبه 22:00
شنبه 23:00شنبه 23:00
یکشنبه 00:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 01:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 02:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 03:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 04:00یکشنبه 04:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, سپتامبر 22, 2023, هفته 38