×

زمان در Cebu City و نیویورک

  • ساعت 11:00 در سه شنبه, ژوئن 18 در Cebu City برابر بود با 23:00 در دوشنبه, ژوئن 17, 2024 در نیویورک
  • Cebu City هست 12 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Cebu City

نیویورک
12 ساعت
12 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

Cebu City

نیویورک (-12ساعت)

سه شنبه 11:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 12:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 10:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 11:00
چهارشنبه 00:00سه شنبه 12:00
چهارشنبه 01:00سه شنبه 13:00
چهارشنبه 02:00سه شنبه 14:00
چهارشنبه 03:00سه شنبه 15:00
چهارشنبه 04:00سه شنبه 16:00
چهارشنبه 05:00سه شنبه 17:00
چهارشنبه 06:00سه شنبه 18:00
چهارشنبه 07:00سه شنبه 19:00
چهارشنبه 08:00سه شنبه 20:00
چهارشنبه 09:00سه شنبه 21:00
چهارشنبه 10:00سه شنبه 22:00
چهارشنبه 11:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 12:00چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 13:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 10:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, ژوئن 17, 2024, هفته 25