×

زمان در کانبرا و نیویورک

  • ساعت 05:00 در دوشنبه, ژوئن 17 در کانبرا برابر بود با 15:00 در یکشنبه, ژوئن 16, 2024 در نیویورک
  • کانبرا هست 14 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از کانبرا

نیویورک
14 ساعت
14 ساعت
UTC
10 ساعت
10 ساعت

کانبرا

نیویورک (-14ساعت)

دوشنبه 05:00یکشنبه 15:00
دوشنبه 06:00یکشنبه 16:00
دوشنبه 07:00یکشنبه 17:00
دوشنبه 08:00یکشنبه 18:00
دوشنبه 09:00یکشنبه 19:00
دوشنبه 10:00یکشنبه 20:00
دوشنبه 11:00یکشنبه 21:00
دوشنبه 12:00یکشنبه 22:00
دوشنبه 13:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 06:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 07:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 08:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 09:00
سه شنبه 00:00دوشنبه 10:00
سه شنبه 01:00دوشنبه 11:00
سه شنبه 02:00دوشنبه 12:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 13:00
سه شنبه 04:00دوشنبه 14:00
سه شنبه 05:00دوشنبه 15:00
سه شنبه 06:00دوشنبه 16:00
سه شنبه 07:00دوشنبه 17:00
سه شنبه 08:00دوشنبه 18:00
سه شنبه 09:00دوشنبه 19:00
سه شنبه 10:00دوشنبه 20:00
سه شنبه 11:00دوشنبه 21:00
سه شنبه 12:00دوشنبه 22:00
سه شنبه 13:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 02:00

دوباره مقایسه کن

 
 
یکشنبه, ژوئن 16, 2024, هفته 24