×

زمان در Cainta و نیویورک

  • ساعت 06:00 در یکشنبه, ژوئن 16 در Cainta برابر بود با 18:00 در شنبه, ژوئن 15, 2024 در نیویورک
  • Cainta هست 12 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Cainta

نیویورک
12 ساعت
12 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

Cainta

نیویورک (-12ساعت)

یکشنبه 06:00شنبه 18:00
یکشنبه 07:00شنبه 19:00
یکشنبه 08:00شنبه 20:00
یکشنبه 09:00شنبه 21:00
یکشنبه 10:00شنبه 22:00
یکشنبه 11:00شنبه 23:00
یکشنبه 12:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 13:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 14:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 15:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 16:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 06:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 07:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 08:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 09:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 10:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 11:00
دوشنبه 00:00یکشنبه 12:00
دوشنبه 01:00یکشنبه 13:00
دوشنبه 02:00یکشنبه 14:00
دوشنبه 03:00یکشنبه 15:00
دوشنبه 04:00یکشنبه 16:00
دوشنبه 05:00یکشنبه 17:00
دوشنبه 06:00یکشنبه 18:00
دوشنبه 07:00یکشنبه 19:00
دوشنبه 08:00یکشنبه 20:00
دوشنبه 09:00یکشنبه 21:00
دوشنبه 10:00یکشنبه 22:00
دوشنبه 11:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 12:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 13:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 05:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, ژوئن 15, 2024, هفته 24