×

زمان در بریزبن و نیویورک

  • ساعت 00:00 در جمعه, دسامبر 8 در بریزبن برابر بود با 09:00 در پنج شنبه, دسامبر 7, 2023 در نیویورک
  • بریزبن هست 15 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از بریزبن

نیویورک
15 ساعت
15 ساعت
UTC
10 ساعت
10 ساعت

بریزبن

نیویورک (-15ساعت)

جمعه 00:00پنج شنبه 09:00
جمعه 01:00پنج شنبه 10:00
جمعه 02:00پنج شنبه 11:00
جمعه 03:00پنج شنبه 12:00
جمعه 04:00پنج شنبه 13:00
جمعه 05:00پنج شنبه 14:00
جمعه 06:00پنج شنبه 15:00
جمعه 07:00پنج شنبه 16:00
جمعه 08:00پنج شنبه 17:00
جمعه 09:00پنج شنبه 18:00
جمعه 10:00پنج شنبه 19:00
جمعه 11:00پنج شنبه 20:00
جمعه 12:00پنج شنبه 21:00
جمعه 13:00پنج شنبه 22:00
جمعه 14:00پنج شنبه 23:00
جمعه 15:00جمعه 00:00
جمعه 16:00جمعه 01:00
جمعه 17:00جمعه 02:00
جمعه 18:00جمعه 03:00
جمعه 19:00جمعه 04:00
جمعه 20:00جمعه 05:00
جمعه 21:00جمعه 06:00
جمعه 22:00جمعه 07:00
جمعه 23:00جمعه 08:00
شنبه 00:00جمعه 09:00
شنبه 01:00جمعه 10:00
شنبه 02:00جمعه 11:00
شنبه 03:00جمعه 12:00
شنبه 04:00جمعه 13:00
شنبه 05:00جمعه 14:00
شنبه 06:00جمعه 15:00
شنبه 07:00جمعه 16:00
شنبه 08:00جمعه 17:00
شنبه 09:00جمعه 18:00
شنبه 10:00جمعه 19:00
شنبه 11:00جمعه 20:00

دوباره مقایسه کن

 
 
پنج شنبه, دسامبر 7, 2023, هفته 49